Dobrý den,

vítám vás na internetové stránce pobočného spolku Brno 3 Moravského rybářského svazu. Tato stránka má sloužit především jako informační a to nejen přímo členům našeho spolku, ale všem zájemcům o rybářství. Proto si vás dovoluji požádat, pokud vám na naší stránce nějaká informace chybí, neváhejte nám to sdělit, buď na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech, nebo na adresu našeho PS a nebo telefonicky přímo mně. Za vaše připomínky vám děkuji.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS


Novinky

15. prosince 2018

Dobrý den, v současné době jsou v tisku a ve zpracování materiály k výdeji povolenek, které dostanete domů poštou. Prosím, vyčkejte na dopis, ve kterém jsou všechny potřebné tiskopisy a informace k výdeji. Zasláním materiálů bez všech potřebných náležitostí nic neurychlíte, naopak, způsobíte průtahy, protože s vámi budeme muset komunikovat a chybějící materiály si vyžádat a čekat, až je zašlete. Způsobíte si tím jen zvýšení nákladů na poštovné a zpoždění.

15. prosince 2018

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři, jménem výboru spolku vám děkuji za práci, kterou jste v roce 2018 pro spolek udělali, přeji Vám klidné a příjemné vánoce v kruhu blízkých a rodiny, a do roku 2019 Vám přeji hodně zdraví, pohody, radosti a spokojenosti v osobní životě, v zaměstnání a samozřejmě i v naší milované rybařině.
Jiří Hrazdil

5. prosince 2018

Dobrý den, na stránkách jsme zveřejnili text dodatku Bližších podmínek, platný pro rok 2019.

Dále potom na stránkách naleznete aktualizované informace o Výdeji povolenek na rok 2019, v sekci Dokumenty se nachází aktualizovaný formulář Žádanky o vydání povolenky.

Stejně jako v přechozích letech všem svým členům, kteří mají nahlášenu správnou korespondenční adresu, zašleme veškeré potřebné informace a formuláře poštou.

2. října 2018

Brigáda

Výbor spolku zve členy na podzimní brigádu, která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 27. října 2018. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova).

Pro brigádníky zajistíme pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste panu Petrovi Havlíčkovi na kontakty e- mail havlicek@iventpro.cz, tel. 601 200 232 n­ejpozději do 19. 10. 2018.

Podle zájmu bude konání brigády dne 22. 10. buď potvrzeno, nebo zrušeno.

31. srpna 2018

Zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 8. září 2018. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

27. června 2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci a srpnu je kancelář PS uzavřena. Nutné organizační záležitosti zajistí pro členy PS BRNO 3 hospodář PS pan Kratochvil, tel. 728 988 503, e-mail k.kratochvil@tiscali.cz. Úřední dny a hodiny po prázdninách vždy od 16 – 16:30 hod. ve dnech : 6.9. – 27.9. – 18.10. – 8.11. – 29.11

26. června 2018

Rybářský kroužek 2017/2018 byl zakončen závěrečnými závody v sobotu 26. května. Zprávu o činnosti kroužku si můžete přečíst na samostatné stránce.

24. června 2018

Výsledky Svitavského poháru 2018

Zúčastnilo se 21 závodníků, kteří dohromady ulovili 576,39 m ryb.

Kompletní výsledky naleznete na samostatné stránce.

Pořadí na stupních vítězů:

1. Petr Kazatel 2 3914 cm
2. Libor Samlík 2 3401 cm
3. Martin Pavka 3 3692 cm
7. června 2018

B R I G Á D A !

na sobotu 23. června hledáme rozhodčí na závod Svitavský pohár, který se koná v Obřanech. Závod je od 8,30 do 16,00 hodin. Rozhodčí dostanou občerstvení a samozřejmě uznanou splněnou brigádu. Zájemci se mohou hlásit na e-mail brno3@momrs.cz.

Jiří Hrazdil

6. června 2018

Výsledek lovu kapra o ceny SVITAVA 1 2. 6. 2018

Lovu se zúčastnilo 74 rybářů z 5 brněnských spolků, dále z Oslavan, Adamova, Šlapanic a Blanska. Za 4 hodiny lovu se ulovilo 22 kusů kapra, který se do výsledků počítal. Mimo kapra byli uloveni líni, podoustve, ostroretky, hrouzci, ježdíci a ouklejky pruhované. Na stupně vítězů se dostali jen členové PS BRNO 3.

1. Petr Kschwend 3 kapři 133 cm
2. Tomáš Kučera 2 kapři 94 cm
3. Petr Pivoda 2 kapři 90 cm
30. května 2018

V sobotu 23. června se bude konat Svitavský pohár 2018. Podrobné informace naleznete v propozicích. K závodu je taktéž vytvořena událost na Facebooku.

2. května 2018

Do Přehledů zarybnění a sumarizací jsme přidali přehled násad a úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2017.

29. března 2018

Svazový výbor MRS dnes schválil změnu denních dob lovu na mimopstruhových revírech dle vyhlášky 25/2018 Sb. Počínaje 1. dubnem jsou nově platné doby lovu: v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

26. března 2018

Do Dokumentů jsme přidali usnesení z Výroční členské schůze.

23. března 2018

Do Dokumentů jsme přidali zprávu předsedy a zprávu hospodáře z Výroční členské schůze.

12. března 2018

Brigáda

Výbor spolku zve členy na jarní brigádu, která bude ve spolupráci s Povodím Moravy, a která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 a to od Bílovic nad Svitavou až po most na ulici Hladíkova v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno. V Brně je sraz u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova), v Bílovicích nad Svitavou je sraz u Sokolovny.

Ve spolupráci s Povodím zajistíme pro brigádníky pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste panu Petrovi Havlíčkovi na kontakty e- mail havlicek@iventpro.cz tel. 601 200 232

1. března 2018

Výroční členská schůze PS se koná v sobotu 10. března 2018 v sále Obřanského hostince (Orlovny) na Hlaváčově 20 v Brně-Obřanech. Začátek schůze je v 9 hodin.

7. února 2018

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 3. března 2018. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

10. ledna 2018

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MRS z.s. pro rok 2018 jsou k dispozici na stránce MRS z. s. zde: http://www.mrsbrno.cz/…odminky-lovu Ti ze členů, kteří si ještě nevyzvedli povolenku, se zde mohou seznámit se změnami.

5. ledna 2018

Dobrý den kolegyně a kolegové. V tomto týdnu jsme dostali od některých členů z Husovic, Maloměřic a Obřan informaci, že Česká pošta nedoručila dopis, který každoročně členům odesíláme. Tuto záležitost s Českou poštou řešíme. Víme, že dopisy byly odeslány všechny a víme, že v jiných částech Brna a zbytku republiky byly dopisy doručeny. Řešíme tedy nedoručení v určitých doručovacích oblastech pošty v Husovicích.

Pokud máte možnost si z internetu stáhnout potřebné formuláře (sumář úlovků, žádanka o povolenku), najdete je v Dokumentech.

Informace o výdeji jsou zveřejněny zde.

Pokud chcete uhradit poplatky složenkou, máte v tomto okamžiku dvě možnosti. Buď vypsat na poště běžnou složenku typu A (platba na účet), nebo si vyzvednout složenku a formuláře v kanceláři spolku.

21. listopadu 2017

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 16. prosince. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

18. října 2017

Včera vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška 336/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku 197/2004 Sb. K provedení zákona o rybářství:

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání."

Novela platí od 1. 11. 2017.

Můžete si tedy při výměně rybářského lístku požádat o vydání rybářského lístku s dobou platnosti na dobu neurčitou, tedy v podstatě s doživotní platností.

Ještě doplním výtah z novely zákona o správních poplatcích, která se vztahuje k RL.

Rybářský lístek 30 denní za 200 Kč. Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let za 1 000 Kč. Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce za 500 Kč.

2. října 2017

B R I G Á D A !!! Pro nezájem členů je brigáda v soboru 14. 10. 2017 zrušena.

23. srpna 2017

Rybářský kroužek 2017/2018

Zveme všechny mladé začínající rybáře do tradičního rybářského kroužku pořádaného MRS z. s., PS Brno 3. Během měsíce října a listopadu bude hlavní náplní především seznámení s legislativou týkající se rybolovu. Další neméně důležitou součástí výuky bude poznávání ryb. Každá hodina je zahájena malým zkušebním testem, pro ověření znalostí z předchozí hodiny. Mladý rybář, který dosáhne v testu největšího počtu bodů, obdrží drobnou odměnu. Body za všechny testy se potom sčítají do celoroční kroužkové soutěže. Od ledna 2018 budeme probírat praktickou a pro děti mnohem zábavnější část rybolovu. Jakmile jarní počasí dovolí, vyrazíme na břehy naší Svitavy, případně rybníků v Holáskách, kde se budeme věnovat praktickým ukázkám rybolovu. K těmto účelům máme dostatek rybářského vybavení. Rybářský kroužek zakončíme v květnu tradičním „Závodem mládeže“, kde mimo hodnotných cen rozdáme úspěšným absolventům povolenky k lovu ryb, a činnost tohoto ročníku zakončíme. Rybařina je krásný koníček, nicméně jak je vidět z programu kroužku, je nutné se naučit mnoha věcem nejen o rybách, ale také o související legislativě. Aby si děti skutečně kroužek užily a mohly od nás dostat vše pro úspěšný start mladého rybáře, zvažte před přihlášením dítěte následující body:

  • umí vaše dítě číst a psát (nutné pro výuku)
  • baví jej rybaření a pobyt v přírodě
  • je ochotné se učit a připravovat na každou hodinu

Kroužek samotný stojí 250 Kč a poplatek se vybírá na úvodní schůzce. Další nutné náklady, které je potřeba připočíst, je pořízení povolenky k lovu (cca 450 Kč). V neposlední řadě je zde nákup rybářského vybavení, což je ale velmi individuální záležitost. Počet účastníků letošního kroužku je omezený na 20 dětí. Přihlášky posílejte pouze e-mailem na moji adresu uvedenou níže. Uvádějte jméno dítěte, datum narození, adresu bydliště a telefonický kontakt ideálně na jednoho z rodičů. Schůzky probíhají vždy v úterý od 17:00 hodin. Případné dotazy na adresu ricci@mrk.cz nebo telefonicky na číslo 736532686. Za­hajovací schůzka se bude konat 26. 9. 2017 v 17:00 v klubovně MO MRS Brno 3, na ul. Soběšická 83, Brno.

Richard Sigmund Vedoucí kroužku mládeže PS MRS Brno 3

29. června 2017

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci a srpnu je kancelář PS uzavřena. Nutné organizační záležitosti zajistí hospodář PS pan Kratochvil, tel. 728 988 503, e-mail k.kratochvil@tiscali.cz.

Úřední dny a hodiny po prázdninách vždy od 16 – 16:30 hod. ve dnech 7. 9. – 27. 9. – 19. 10. – 9. 11. – 30. 11.

28. června 2017

Včera a dnes probíhaly na jezu v Obřanech práce na údržbě jezu, které prováděl majitel jezu pan Franc. Byly odklizeny vš…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Wednesday, June 28, 2017
25. června 2017

Na konci týdne náš revír postihla ekologická havárie, která měla za následek rozsáhlý úhyn ryb na dolním toku řeky…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Sunday, June 25, 2017
10. června 2017

Výsledky Svitavského poháru 2017

Zúčastnilo se 19 závodníků, kteří dohromady ulovili 365,34 m ryb.

Kompletní výsledky naleznete na samostatné stránce.

Pořadí na stupních vítězů:

1. Martin Kobliha 2 3092 cm
2. Ladislav Polovic 3 3091 cm
3. Martin Valda 4 2955 cm
22. května 2017

V sobotu 10. června se bude konat Svitavský letní pohár 2017. Podrobné informace naleznete v propozicích. K závodu je taktéž vytvořena událost na Facebooku.

21. května 2017

Výsledky Lovu kapra o ceny ze dne 20. 5. 2017 na Svitavě 1

Lovu se zúčastnilo 72 rybářů, 53 z nich ulovilo alespoň jednoho kapra. Celkem bylo uloveno 181 kaprů, což je absolutní rekord.

1. Roman Krátký PS Brno 1 13 ks 580 cm
2. Štefan Mlčúch PS Brno 3 12 ks 541 cm
3. Petr Kschwend PS Brno 3 11 ks 509 cm
4. Giorgio Vallone PS Brno 3 11 ks 505 cm
5. Antonín Martínek PS Brno 3 11 ks 494 cm

Zde se můžete podívat na fotografie z tradiční akce našeho spolku. Jdná se o závody, kde se počítá do úlovků jen kapr…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Wednesday, May 24, 2017
16. května 2017

Rybářský kroužek 2016/2017 byl uplynulou sobotu zakončen závěrečnými závody. Zprávu o činnosti kroužku si můžete přečíst na samostatné stránce.

13. května 2017

Dnes ráno se sešlo 20 dětí z obou rybářských kroužků našeho spolku na břehu revíru Svitava 1 aby poměřily své znalosti a…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Saturday, May 13, 2017
8. května 2017

Na stránky jsme přidali přehled úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2016.

5. května 2017

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 27. května. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob. P O Z O R ! Jedná se o poslední zkoušky před prázdninami, další budou až v říjnu.

3. dubna 2017

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 22. dubna. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

3. března 2017

Brigáda

Výbor spolku zve členy na jarní brigádu, která bude ve spolupráci s Povodím Moravy, a která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 a to od Bílovic nad Svitavou až po most na ulici Hladíkova v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno. V Brně je sraz u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova), v Bílovicích nad Svitavou je sraz u Sokolovny.

Ve spolupráci s Povodím zajistíme pro brigádníky pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste na tel. 603 320 965 a nebo na e-mail brno3@momrs.cz

3. března 2017

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 25. března. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

25. února 2017

Pozvánka na výroční členskou schůzi spolku

Vážení členové pobočného spolku, výbor spolku vás zve na výroční schůzi spolku, která se uskuteční v sobotu 11. března 2017 v sále domu na ulici Hlaváčova 404/20, 61400 Brno – Obřany. Začátek schůze je v 9.00 hodin.

10. února 2017

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 25. února. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození.

6. ledna 2017

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně MO na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození.

21. prosince 2016

Vážení členové pobočného spolku,

dovolte mi, aby vám popřál příjemné prožití vánočních svátků, pokud možno v kruhu rodiny a blízkých, a do nového roku vám popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Děkuji všem členům, kteří se zapojili do práce ve spolku.

Jiří Hrazdil

30. srpna 2016

Rybářský kroužek 2016/2017

Zveme všechny mladé začínající rybáře do tradičního rybářského kroužku pořádaného MO MRS Brno 3.

Zahajovací schůzka se bude konat 20. 9. 2016 v 17:00 v klubovně MO MRS Brno 3, na ul. Soběšická 83, Brno

Během měsíce října a listopadu bude hlavní náplní především seznámení s legislativou týkající se rybolovu. Další neméně důležitou součástí výuky bude poznávání ryb. Každá hodina je zahájena malým zkušebním testem, pro ověření znalostí z předchozí hodiny. Mladý rybář, který dosáhne v testu největšího počtu bodů obdrží drobnou odměnu. Body za všechny testy se potom sčítají do celokroužkové soutěže.

Od ledna 2017 budeme probírat praktickou a pro děti mnohem zábavnější část rybolovu.

Hlavní náplní zimních měsíců bude:

  • představení rybolovných technik a příprava na lov ryb, které se běžně vyskytují v českých vodách
  • ukázky navazování a příprava různých druhů udic
  • příprava sestav pro poslední část rybářského kroužku
  • vyhodnocení celokroužkové soutěže

Jakmile počasí dovolí vyrazíme na na břeh naší Svitavy, případně rybníků v Holáskách, kde se budeme věnovat praktickým ukázkám rybolovu. Rybářský kroužek zakončíme v Květnu tradičním „Závodem mládeže“, kde mimo hodnotných cen rozdáme úspěšným absolventům povolenky k lovu ryb a činnost tohoto ročníku zakončíme.

Rybařina je krásný koníček, nicméně jak je vidět z programu kroužku, je nutné se naučit mnoha věcem nejen o rybách, ale také o související legislativě. Program je náročný a aby si děti skutečně kroužek užili a mohli od nás dostat vše pro úspěšný start mladého rybáře, je nutné, aby uměli číst a byli ochotni se připravovat na každou schůzku. Proto tuto záležitost zvažte ještě před přihlášením do kroužku. Kroužek samotný stojí 250 Kč a vybírá se při zápisu.

Zájemci o kroužek mladých rybářů nemusí posílat žádné přihlášky. Stačí navštívit zahajovací schůzku 20. 9. 2016. Případné dotazy na adresu ricci@mrk.cz případně telefonicky na číslo 736532686.

Richard Sigmund

Vedoucí kroužku mládeže PS MRS Brno 3

9. července 2016

Dnes se konal Svitavský letní pohár 2016. Zúčastnilo se jej 26 rybářů, kteří za 2 závodní kola ulovili celkem 622,28 m ryb. Na stupních vítězů se umístili:

1 Martin Pavka 39,74 m součet umístění 2
2 Martin Valda 33,08 m součet umístění 2
3 Gustav Lakoš 34,05 m součet umístění 3

Úplné výsledky jsou k nalezení na samostatné stránce.

16. června 2016

V sobotu 9. července se bude konat Svitavský letní pohár 2016. Podrobné informace naleznete v propozicích.

12. května 2016

Výsledky Lovu kapra o ceny ze dne 7.5. na Svitavě 1

Lovu se zúčastnilo 70 rybářů z pěti brněnských spolků, dále z rybáři z Kovalovic, Šlapanic, Adamova, Pohořelic a dokonce z Jablonce nad Nisou. Během lovu bylo uloveno 26 kaprů.

1. Jaroslav Jára Brno 2 3ks 140 cm
2. Petr Crhán Brno 3 2 ks 96 cm
3. Dušan Kupka Brno 4 2 ks 94 cm
15. dubna 2016

Na stránky jsme přidali propozice Lovu kapra o ceny, který se bude konat v sobotu 7. května 2016.

7. března 2016

Brigáda

Výbor spolku zve členy na jarní brigádu, která bude ve spolupráci s Povodím Moravy, a která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 a to od Bílovic nad Svitavou až po most na ulici Hladíkova v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 9. dubna 2016. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno. V Brně je sraz u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova), v Bílovicích nad Svitavou je sraz u Sokolovny.

Ve spolupráci s Povodím zajistíme pro brigádníky pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci se mohou hlásit na tel. 603 320 965 a nebo na e-mail brno3@momrs.cz

6. března 2016

Upozornění na změny v popisu revíru Svitava 1

V roce 2016 byly vydány nové Bližší podmínky výkonu rybářského práva a v této souvislosti se promítly i některé změny pravidel a popisů revírů. K zásadním změnám došlo i v popisu a v pravidlech lovu na našem revíru Svitava 1. Věnujte proto novému popisu revíru pozornost, ať předejdete nedorozuměním s rybářskou stráží. Jedná se o tyto změny:

  • byla zrušena výjimka na lov přívlačí. Od letoška se na Svitavě 1 loví přívlačí až od 16. června, jako na běžném mimopstruhovém revíru.
  • bylo zrušeno ustanovení, že štika a okoun jsou ryby nežádoucí. Od letoška je štika hájena až do 15. června a nutné dodržet její zákonem stanovenou míru. Okoun může být puštěn zpět do revíru.
  • byla snížena míra podoustve na zákonem stanovených 25 cm.
29. ledna 2016

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 27. února 2016. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně MO na Soběšické 83, 61400 Brno. Není třeba se hlásit, stačí se dostavit. Vezměte si píšící tužku.

5. ledna 2016

Změna označení Svazu

Někteří z vás si všimli, že na Soupisu revírů a Bližších podmínkách výkonu rybářského práva pro rok 2016 se změnilo označení svazu. Místo Moravský rybářský svaz o. s. se nyní objevilo Moravský rybářský svaz z. s. Tato změna byla vyvolána změnou legislativy, která upravuje činnost sdružení a podobných organizací. Svaz se tedy změnil z občanského sdružení (o. s.) na zapsaný spolek (z. s.). Pro členy se nic nemění, pořád je to stejný svaz. Časem se objeví u označení naší místní organizace zkratka p. s., což označuje pobočný spolek.