MRS PS Brno 3, o.s.

Dobrý den,

vítám vás na internetové stránce pobočného spolku Brno 3 Moravského rybářského svazu. Tato stránka má sloužit především jako informační a to nejen přímo členům našeho spolku, ale všem zájemcům o rybářství. Proto si vás dovoluji požádat, pokud vám na naší stránce nějaká informace chybí, neváhejte nám to sdělit, buď na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech, nebo na adresu našeho PS a nebo telefonicky přímo mně. Za vaše připomínky vám děkuji.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS


Novinky

22. října 2020

Podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví k Usnesení vlády z 21. října 2020 číslo 1078 o přijetí krizových opatření ve vztahu k rybářství a myslivosti se omezení nevztahuje na výkon rybářského práva při dodržení všech platných opatření. Tedy na ryby můžete.

13. října 2020

Vážené rybářky, vážení rybáři, na základě rozhodnutí vlády uzavíráme dnem 14. 10. 2020 provoz kanceláře a výdej povolenek v kanceláři až do odvolání. Nadále bude možné si vyzvednout povolenku pouze po předchozí telefonické domluvě s hospodářem pobočného spolku, panem Karlem Kratochvilem.

4. září 2020

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK PRO POKROČILÉ 2020–2021

I v tomto školním roce budeme organizovat rybářský kroužek pro děti, které již absolvovaly zkoušky pro získání prvního rybářského lístku. Kroužek bude probíhat ve čtvrtek (kromě každého třetího čtvrtku v měsíci). Začátek kroužku bude v 17 hodin, konec v 19 hodin. Kroužek se bude konat v klubovně spolku na Soběšické 83. První schůzka proběhne 24. 9. 2020. Zájemci se mohou hlásit na e-mail j.hrazdil@normybiz.cz

8. července 2020

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci a srpnu je kancelář PS uzavřena. Nutné organizační záležitosti zajistí pro členy PS BRNO 3 hospodář PS pan Kratochvil, tel. 728 988 503, e-mail k.kratochvil@tiscali.cz.

Úřední dny a hodiny po prázdninách v kanceláři na Soběšické 83 vždy od 16 – 16:30 hod. ve dnech : 17.9 – 15.10.- 19.11.

26. června 2020

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 2020/2021

Od září 2020 do května 2021 bude probíhat rybářský kroužek určený začínajícím rybářům, pořádaný MRS, z. s., PS Brno 3. Cena kroužku je 500 Kč, v ceně jsou zahrnuty výukové materiály a vyřízení povolenky k lovu. Počet účastníků kroužku je omezen na 12 dětí. Schůzky se budou konat od 22. 9. 2020 vždy v úterý od 16:30 do 18:00 v klubovně PS Brno 3 na ul. Soběšická 83, Brno. Podmínky pro přijetí do kroužku:

 • od září 2020 musí dítě navštěvovat minimálně 3. ročník ZŠ, horní věková hranice není stanovena
 • dítě ještě nemá rybářský lístek
 • ochota průběžně se učit a připravovat do každé hodiny

V průběhu kroužku děti připravíme ke zkouškám pro získání prvního rybářského lístku a zajistíme vyřízení povolenky k lovu. Budeme se věnovat výuce poznávání ryb a teoreticky (v prvním pololetí) i prakticky (ve druhém pololetí) základům rybařiny. Jakmile jarní počasí dovolí, vyrazíme na břehy řeky Svitavy, kde se budeme věnovat praktické výuce rybolovu. K těmto účelům máme k zapůjčení dostatek rybářského náčiní, není tedy nutné mít vlastní vybavení.

Případné dotazy zasílejte emailem na adresu sonour@seznam.cz nebo volejte na číslo 774 160 474. Uveďte prosím jméno dítěte, datum narození, adresu bydliště a telefonický kontakt ideálně na jednoho z rodičů.

Za rybářský kroužek Soňa Grünwaldová

3. června 2020

ZKOUŠKY PRO ZÍSKÁNÍ PRVNÍHO RYBÁŘSKÉHO LÍSTKU

Zkoušky se budou konat v sobotu 20. června 2020 v klubovně spolku na ulici Soběšická 83, 61400 Brno. Zkoušky budou probíhat od 9,00 do 12,00, ale přesný čas, kdy se máte dostavit, vám sdělíme na základě přihlášky.

Na zkoušku je třeba se přihlásit na e-mail brno3@momrs.cz

Do e-mailu prosím uveďte ročník narození. Písemně vám bude potvrzeno přijetí vaší přihlášky a bude vám sdělena přesná hodina, kdy se máte dostavit.

Vezměte si s sebou píšící tužku a vzhledem k nastaveným podmínkám i roušku.

21. května 2020

Mimořádná manipulace na jezu Maloměřice!

Upozorňujeme členy spolku, že dnes 21. 5. 2020 proběhla na jezu Maloměřice mimořádná manipulace, kterou provedl majitel jezu a MVE, podnik Povodí Moravy. Výsledkem manipulace je trvalé snížení hladiny vody v nadjezí asi o 30 centimetrů proti předcházejícímu stavu. Výbor spolku je o tom informován, nemusíte již tuto věc hlásit.

13. května 2020

POZOR!

Upozorňujeme členy, kteří by si chtěli zakoupit celorepublikovou povolenku na mimopstruhové revíry MRS a ČRS, že je nemáme k dispozici a nemá je k dispozici ani sekretariát MRS z.s. Podle informací je nemá k dispozici ani ČRS.

29. dubna 2020

Výdej povolenek od 4. 5. 2020 v pobočném spolku Brno 3

Do konce května je stále možné vyřídit povolenku poštou, podmínky jsou uvedeny na webu spolku. Vyřizuje jednatel spolku Ing. Petr Janda.

Od 4. 5. 2020 bude možnost vydat povolenku osobně. Před vydáním je nutné telefonicky kontaktovat hospodáře PS, pana Kratochvila, na telefonu 728 988 503 a domluvit se na termínu vydání.

Volat je možné v květnu v pracovní dny od 9 do 17 hodin.

Od měsíce června můžete volat v pondělí a středu od 9 do 17 hodin.

Přejdeme tak na běžný prázdninový provoz, který platí už řadu let, letos kvůli koronaviru o dva měsíce dříve.

Pokud nastane ve výdeji nějaká změna, budeme vás včas informovat na naší internetové stránce.

22. dubna 2020

Závod Lov kapra o ceny

Výbor pobočného spolku rozhodl, že vzhledem k situaci kolem korona viru, přesune konání závodu Lov kapra o ceny na podzim roku 2020. Potřebné informace se včas objeví na stránce spolku.

21. dubna 2020

Do Přehledů zarybnění a sumarizací jsme přidali přehled násad a úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2019.

17. dubna 2020

Ve stínu současných omezení z důvodu šíření koronaviru včera proběhlo zahájení lovu na pstruhových revírech. Přejeme našim členům hodně krásných úlovků.

29. března 2020

Do Dokumentů jsme přidali zprávu o činnosti Rybářské stráže z Výroční členské schůze.

25. března 2020

Do Dokumentů jsme přidali usnesení, zprávu předsedy a zprávu hospodáře z Výroční členské schůze.

16. března 2020

ZRUŠENÍ VÝDEJE POVOLENEK

Na základě opatření a nařízení přijatých vládou České republiky rušíme výdej povolenek a všechny ostatní spolkové akce a činnosti do odvolání.

Výdej povolenek je nadále možný pouze poštou.
Obracejte se na Ing. Petra Jandu, e-mail janda@iventpro.cz

Za výbor PS Brno 3
Jiří Hrazdil, předseda výboru

12. března 2020

Vážení rodiče,

děkuji za projevený zájem i nadále vodit děti do kroužku, nicméně z důvodu zákazu konání spolkových akcí nad 30 osob a na základě doporučení MŠMT jsme nuceni činnost v rybářském kroužku pozastavit. Tento stav je vyhlášen prozatím na 30 dnů. Jakmile se situace uklidní, ozveme se vám a domluvíme se, jakým způsobem kroužek dokončíme.

Od většiny jsme zatím neobdrželi podklady pro vyřízení povolenky, které děti měly donést do konce března do kroužku. Podklady je možné přinést v úředních hodinách v měsíci březnu každou středu od 14 do 17 hodin na Soběšickou 83. Jsou to stejné prostory, kde se koná kroužek, podklady tam necháte na moje jméno. Pokud by vám to nevyhovovalo, ozvěte se a domluvíme jiný postup.

V pracovních sešitech nám zůstalo nezpracovaných několik kapitol, takže v případě zájmu si děti mohou vše doma protrénovat. V nejbližších dnech vám také emailem pošlu odkazy na videa s návody na vázání háčků a uzlů apod. Děti sice od nás dostaly tištěné materiály a vázání jsme i trénovali, ale zatím výsledky nebyly úplně optimální a tak budou moct trénovat doma, budou-li mít zájem 🙂.

Děkujeme za pochopení a jakmile budeme mít nové informace, spojíme se s vámi.

Přeji pěkné dny.

Za rybářský kroužek Soňa Grünwaldová tel.: 774 160 474

19. února 2020

Pozvánka na výroční členskou schůzi Moravského rybářského svazu, z. s., pobočného spolku Brno 3

Výbor pobočného spolku MRS Brno 3 zve všechny členy spolku na výroční členskou schůzi PS Brno 3, která se bude konat v sobotu 7. března 2020. Místem konání je sál Obřanského hostince (Orlovny), na ulici Hlaváčova 20, Brno – Obřany. Začátek výroční členské schůze je v 9.00 hodin. Podle Stanov MRS z. s., §14: Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů pobočného spolku. Nedostaví-li se ve stanovenou dobu potřebný počet členů na členskou schůzi, koná se náhradní členská schůze ve stejném místě o 15 minut později a v tomto případě je členská schůze schopna se usnášet i při nesplnění podmínky přítomnosti většiny členů.

Výbor PS navrhuje tento program výroční schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu schůze a volba komisí
 3. Zpráva předsedy PS o činnosti výboru a PS od minulé výroční členské schůze
 4. Zpráva hospodáře PS
 5. Zpráva ekonoma o hospodářských výsledcích PS
 6. Zpráva Kontrolní a revizní komise
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Schválení činnosti výboru a KRK, rozpočtu PS na rok 2020 a rozdělení hospodářského výsledku roku 2019
 9. Přestávka
 10. Diskuze
 11. Schválení usnesení
 12. Závěr výroční členské schůze

  Výbor MRS, z. s., PS Brno 3

29. ledna 2020

Zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 29. února 2020. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

2. ledna 2020

SUMÁŘE

Vážení kolegové, začal nám rok 2020 a pro vás, kteří jste v roce 2019 byli držiteli povolenky na pstruhové nebo mimopstruhové revíry MRS, z. s., běží lhůta pro odevzdání Záznamu o docházce k vodě a zpracovaného sumáře docházek a úlovků za rok 2019. Sumář a Záznam o docházce můžete odevzdat osobně v době, kdy probíhá výdej povolenek v kanceláři spolku, nebo jej můžete vhodit do schránky pobočného spolku Brno 3 před domem na Soběšické 83, nebo jej můžete zaslat na adresu pobočného spolku poštou.

Zdůrazňuji, že je povinnost odevzdat jak Záznam o docházce a úlovcích, tak sumář. Nelze proto zaslat elektronickou cestou pouze sumář. To nemůže být považováno za splnění povinnosti.

18. prosince 2019

Vážení členové pobočného spolku,

zítra vám prostřednictvím České pošty odejdou, jako každý rok, dopisy s informacemi a podklady pro výdej povolenek v roce 2020. Proběhla zásadní změna, proto prosím věnujte dostatek času pročtení materiálů, ať se vyvarujete chyb při úhradě poplatků za členský příspěvek a za povolenku. První výdej povolenek na rok 2020 bude v pondělí 30. prosince 2019, od 9,00 do 12,00 hodin.

Jménem výboru spolku vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, radostný závěr roku a v novém roce hodně zdraví, radosti, pohody a mnoho krásných chvil na březích revírů Moravského rybářského svazu.

Jiří Hrazdil

25. listopadu 2019

Výše členského příspěvku a ceny povolenek pro rok 2020.

Na stránce jsme aktualizovali ceník povolenek a členských příspěvků na rok 2020 a Kalkulačku plateb, aby odpovídala novým pravidlům úhrady členského příspěvku.

8. listopadu 2019

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:

 1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
 2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,– Kč pro členy od 16 let (bez výjimky)
 3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek ve výši 450,– Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,– Kč

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech mimopstruhových:

1. Povinné vybavení:

Oprávněný k lovu ve vodách mimopstruhových musí mít u sebe platný rybářský lístek, povolenku k lovu, Bližší podmínky výkonu rybářského práva (pouze v tištěné podobě) a členskou legitimaci (pokud je členem MRS nebo ČRS).

2. Počet a množství úlovku:

V mimopstruhovém rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dni, i když loví na více rybářských revírech, nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si i tuto rybu přisvojit. Denní úlovek kapra, štiky, candáta, sumce a amura je omezen na 1 ks denně, přičemž je možná jejich kombinace do celkového počtu 2 ks. Po přisvojení si 2 kusů úlovku uvedených ryb, končí denní lov, i když tento nedosahuje maximální povolenou hmotnost celkového denního úlovku 7 kg. Úlovek lína je omezen na 3 kusy denně. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla 7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

7. listopadu 2019

Zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

16. října 2019

V průběhu měsíce října budeme zarybňovat revír Svitava 1 pstruhem duhovým, kaprem a dalšími rybami, podle zarybňovacího plá­nu.

1. října 2019

Upozorňujeme členy spolku, že dnešním dnem se mění povolená denní doba lovu na vodách mimopstruhových. Smíte lovit od 5 do 22 hodin.

30. června 2019

Výsledky Svitavského poháru 2019

Zúčastnilo se 27 závodníků, kteří dohromady ulovili 677 m ryb.

Kompletní výsledky naleznete na samostatné stránce.

Pořadí na stupních vítězů:

1. Luca Pergreffi 2 4011 cm
2. Petr Kazatel 2 3885 cm
3. Gustav Lakoš 2 3120 cm
5. června 2019

V neděli 30. června se bude konat Svitavský pohár 2019. Podrobné informace naleznete v propozicích. K závodu je taktéž vytvořena událost na Facebooku.

1. června 2019

Na stránkách jsme zveřejnili zprávu o činnosti rybářského kroužku v sezóně 2018/2019. Výbor děkuje vedoucím kroužku i jejich pomocníkům a mladým rybářům přeje hodně rybářských úspěchů a krásných zážitků u vody.

24. května 2019

HLEDÁME VEDOUCÍ RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU

Máte zájem o práci s dětmi? Jste alespoň trochu zkušený rybář – rybářka, který může děti učit základy rybolovu?

Pokud máte zájem, nebo chcete podrobné informace, ozvěte se na e-mail brno3@momrs.cz

20. května 2019

Zpráva hospodáře spolku o konání Lovu kapra o ceny

Výsledky Lovu kapra o ceny, Svitava 1 v roce 2019 Lovu se zúčastnilo 49 rybářů z 8 PS MRS. Celkem bylo osmi rybáři uloveno 16 kaprů.

1. místo Jaroslav Lapeš 4 ks 213 cm člen PS Brno 3
2. místo Zdeněk Pernica 4 ks 210 cm člen PS Brno 3
3. místo Stanislav Čevela 2 ks 109 cm člen PS Brno 3
15. května 2019

Do Přehledů zarybnění a sumarizací jsme přidali přehled násad a úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2018.

4. dubna 2019

Do sekce Dokumenty jsme přidali zprávu předsedy a hospodáře a také usnesení z letošní Výroční členské schůze.

22. března 2019

Zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 20. dubna 2019. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

15. března 2019

Připomínáme muškařům, že v pátek 22. 3. 2019 je další vázací večer. Začátek je v 18 hodin.

14. března 2019

Brigáda

Výbor spolku zve členy na jarní brigádu, která bude ve spolupráci s Povodím Moravy, a která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 a to od Bílovic nad Svitavou až po most na ulici Hladíkova v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno. V Brně je sraz u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova), v Bílovicích nad Svitavou je sraz u Sokolovny.

Ve spolupráci s Povodím zajistíme pro brigádníky pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste panu Petrovi Havlíčkovi na kontakty e- mail havlicek@iventpro.cz tel. 601 200 232

5. února 2019

Hledáme vedoucí rybářského kroužku

Máte zájem o práci s dětmi? Jste alespoň trochu zkušený rybář – rybářka, který může děti učit základy rybolovu?

Pokud máte zájem, nebo chcete podrobné informace, ozvěte se na e-mail brno3@momrs.cz

5. ledna 2019

Dobrý den, vážení kolegové, protože se na mě v posledních dnech minulého roku i v prvních dnech nového roku obrací opravdu hodně členů s dotazy na platnost změn v rybářských předpisech, rád bych uvedl věc na pravou míru. Většina z těch, co se dotazovali, reagovala na televizní šot s představitelem MRS PS Zlín, který hovořil v televizi o změnách předpisů. Bohužel jeho vystoupení bylo zmatečné a nezdůraznilo dostatečně skutečnost, že změny v rybářském řádu pro rok 2019, které se týkají zavedení míry okouna říčního, omezení při lovu na umělou mušku, zákazu používání montáže, takzvané „srkačky“, se týkají jen Českého rybářského svazu a jeho místních organizací. A i v ČRS v některým územních svazech tyto změny přijali a v některých ne. Pro členy Moravského rybářského svazu z toho plyne, že roce 2019 nedošlo k žádným změnám předpisů, mimo těch, které se týkají úprav v popisech revírů. Všechny změny jsou v Dodatku k BPVRP na rok 2019, jehož plný text najdete zde na stránce v sekci Dokumenty.

26. prosince 2018

Dobrý den, vážení členové spolku, zítra naprostá většina z vás dostane do schránek dopis s podklady pro sumarizaci úlovků za rok 2018 a pro výdej povolenek v roce 2019. Jsou zde dvě zásadní změny. Pokud si necháváte vyřídit povolenku poštou, změnila se výše poštovného na 60,– korun. Druhá změna se týká ochrany osobních údajů (GDPR). Každý z vás musí vyplnit a podepsat formulář vztahující se k souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů ve spolku. Formulář je součástí dopisu, lze jej ale také stáhnout z internetové stránky spolku ze sekce Dokumenty. Bez tohoto podepsaného formuláře nelze vydat povolenku.

Přeji vám příjemné prožití posledních dnů roku 2018 a skvělý start do roku 2019.

5. prosince 2018

Dobrý den, na stránkách jsme zveřejnili text dodatku Bližších podmínek, platný pro rok 2019.

Dále potom na stránkách naleznete aktualizované informace o Výdeji povolenek na rok 2019, v sekci Dokumenty se nachází aktualizovaný formulář Žádanky o vydání povolenky.

Stejně jako v přechozích letech všem svým členům, kteří mají nahlášenu správnou korespondenční adresu, zašleme veškeré potřebné informace a formuláře poštou.

2. října 2018

Brigáda

Výbor spolku zve členy na podzimní brigádu, která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 27. října 2018. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova).

Pro brigádníky zajistíme pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste panu Petrovi Havlíčkovi na kontakty e- mail havlicek@iventpro.cz, tel. 601 200 232 n­ejpozději do 19. 10. 2018.

Podle zájmu bude konání brigády dne 22. 10. buď potvrzeno, nebo zrušeno.

31. srpna 2018

Zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 8. září 2018. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

27. června 2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci a srpnu je kancelář PS uzavřena. Nutné organizační záležitosti zajistí pro členy PS BRNO 3 hospodář PS pan Kratochvil, tel. 728 988 503, e-mail k.kratochvil@tiscali.cz. Úřední dny a hodiny po prázdninách vždy od 16 – 16:30 hod. ve dnech : 6.9. – 27.9. – 18.10. – 8.11. – 29.11

26. června 2018

Rybářský kroužek 2017/2018 byl zakončen závěrečnými závody v sobotu 26. května. Zprávu o činnosti kroužku si můžete přečíst na samostatné stránce.

24. června 2018

Výsledky Svitavského poháru 2018

Zúčastnilo se 21 závodníků, kteří dohromady ulovili 576,39 m ryb.

Kompletní výsledky naleznete na samostatné stránce.

Pořadí na stupních vítězů:

1. Petr Kazatel 2 3914 cm
2. Libor Samlík 2 3401 cm
3. Martin Pavka 3 3692 cm
7. června 2018

B R I G Á D A !

na sobotu 23. června hledáme rozhodčí na závod Svitavský pohár, který se koná v Obřanech. Závod je od 8,30 do 16,00 hodin. Rozhodčí dostanou občerstvení a samozřejmě uznanou splněnou brigádu. Zájemci se mohou hlásit na e-mail brno3@momrs.cz.

Jiří Hrazdil

6. června 2018

Výsledek lovu kapra o ceny SVITAVA 1 2. 6. 2018

Lovu se zúčastnilo 74 rybářů z 5 brněnských spolků, dále z Oslavan, Adamova, Šlapanic a Blanska. Za 4 hodiny lovu se ulovilo 22 kusů kapra, který se do výsledků počítal. Mimo kapra byli uloveni líni, podoustve, ostroretky, hrouzci, ježdíci a ouklejky pruhované. Na stupně vítězů se dostali jen členové PS BRNO 3.

1. Petr Kschwend 3 kapři 133 cm
2. Tomáš Kučera 2 kapři 94 cm
3. Petr Pivoda 2 kapři 90 cm
30. května 2018

V sobotu 23. června se bude konat Svitavský pohár 2018. Podrobné informace naleznete v propozicích. K závodu je taktéž vytvořena událost na Facebooku.

2. května 2018

Do Přehledů zarybnění a sumarizací jsme přidali přehled násad a úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2017.

29. března 2018

Svazový výbor MRS dnes schválil změnu denních dob lovu na mimopstruhových revírech dle vyhlášky 25/2018 Sb. Počínaje 1. dubnem jsou nově platné doby lovu: v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

26. března 2018

Do Dokumentů jsme přidali usnesení z Výroční členské schůze.