Dobrý den,

vítám vás na internetové stránce pobočného spolku Brno 3 Moravského rybářského svazu. Tato stránka má sloužit především jako informační a to nejen přímo členům našeho spolku, ale všem zájemcům o rybářství. Proto si vás dovoluji požádat, pokud vám na naší stránce nějaká informace chybí, neváhejte nám to sdělit, buď na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech, nebo na adresu našeho PS a nebo telefonicky přímo mně. Za vaše připomínky vám děkuji.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS


Novinky

16. října 2019

V průběhu měsíce října budeme zarybňovat revír Svitava 1 pstruhem duhovým, kaprem a dalšími rybami, podle zarybňovacího plá­nu.

1. října 2019

Upozorňujeme členy spolku, že dnešním dnem se mění povolená denní doba lovu na vodách mimopstruhových. Smíte lovit od 5 do 22 hodin.

30. června 2019

Výsledky Svitavského poháru 2019

Zúčastnilo se 27 závodníků, kteří dohromady ulovili 677 m ryb.

Kompletní výsledky naleznete na samostatné stránce.

Pořadí na stupních vítězů:

1. Luca Pergreffi 2 4011 cm
2. Petr Kazatel 2 3885 cm
3. Gustav Lakoš 2 3120 cm
28. června 2019

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ – VÝDEJ POVOLENEK

V červenci a srpnu bude kancelář PS uzavřena. Nutné organizační záležitosti zajistí pro členy PS BRNO 3 hospodář PS pan Kratochvil, tel. 728 988 503, e-mail k.kratochvil@tiscali.cz. Úřední dny a hodiny po prázdninách vždy od 16 – 16:30 hod. ve dnech : 5.9. – 26.9. – 17.10. – 7.11.- 28.11.

5. června 2019

V neděli 30. června se bude konat Svitavský pohár 2019. Podrobné informace naleznete v propozicích. K závodu je taktéž vytvořena událost na Facebooku.

1. června 2019

Na stránkách jsme zveřejnili zprávu o činnosti rybářského kroužku v sezóně 2018/2019. Výbor děkuje vedoucím kroužku i jejich pomocníkům a mladým rybářům přeje hodně rybářských úspěchů a krásných zážitků u vody.

24. května 2019

HLEDÁME VEDOUCÍ RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU

Máte zájem o práci s dětmi? Jste alespoň trochu zkušený rybář – rybářka, který může děti učit základy rybolovu?

Pokud máte zájem, nebo chcete podrobné informace, ozvěte se na e-mail brno3@momrs.cz

20. května 2019

Zpráva hospodáře spolku o konání Lovu kapra o ceny

Výsledky Lovu kapra o ceny, Svitava 1 v roce 2019 Lovu se zúčastnilo 49 rybářů z 8 PS MRS. Celkem bylo osmi rybáři uloveno 16 kaprů.

1. místo Jaroslav Lapeš 4 ks 213 cm člen PS Brno 3
2. místo Zdeněk Pernica 4 ks 210 cm člen PS Brno 3
3. místo Stanislav Čevela 2 ks 109 cm člen PS Brno 3
15. května 2019

Do Přehledů zarybnění a sumarizací jsme přidali přehled násad a úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2018.

4. dubna 2019

Do sekce Dokumenty jsme přidali zprávu předsedy a hospodáře a také usnesení z letošní Výroční členské schůze.

22. března 2019

Zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 20. dubna 2019. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

15. března 2019

Připomínáme muškařům, že v pátek 22. 3. 2019 je další vázací večer. Začátek je v 18 hodin.

14. března 2019

Brigáda

Výbor spolku zve členy na jarní brigádu, která bude ve spolupráci s Povodím Moravy, a která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 a to od Bílovic nad Svitavou až po most na ulici Hladíkova v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 6. dubna 2019. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno. V Brně je sraz u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova), v Bílovicích nad Svitavou je sraz u Sokolovny.

Ve spolupráci s Povodím zajistíme pro brigádníky pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste panu Petrovi Havlíčkovi na kontakty e- mail havlicek@iventpro.cz tel. 601 200 232

5. února 2019

Hledáme vedoucí rybářského kroužku

Máte zájem o práci s dětmi? Jste alespoň trochu zkušený rybář – rybářka, který může děti učit základy rybolovu?

Pokud máte zájem, nebo chcete podrobné informace, ozvěte se na e-mail brno3@momrs.cz

5. ledna 2019

Dobrý den, vážení kolegové, protože se na mě v posledních dnech minulého roku i v prvních dnech nového roku obrací opravdu hodně členů s dotazy na platnost změn v rybářských předpisech, rád bych uvedl věc na pravou míru. Většina z těch, co se dotazovali, reagovala na televizní šot s představitelem MRS PS Zlín, který hovořil v televizi o změnách předpisů. Bohužel jeho vystoupení bylo zmatečné a nezdůraznilo dostatečně skutečnost, že změny v rybářském řádu pro rok 2019, které se týkají zavedení míry okouna říčního, omezení při lovu na umělou mušku, zákazu používání montáže, takzvané „srkačky“, se týkají jen Českého rybářského svazu a jeho místních organizací. A i v ČRS v některým územních svazech tyto změny přijali a v některých ne. Pro členy Moravského rybářského svazu z toho plyne, že roce 2019 nedošlo k žádným změnám předpisů, mimo těch, které se týkají úprav v popisech revírů. Všechny změny jsou v Dodatku k BPVRP na rok 2019, jehož plný text najdete zde na stránce v sekci Dokumenty.

26. prosince 2018

Dobrý den, vážení členové spolku, zítra naprostá většina z vás dostane do schránek dopis s podklady pro sumarizaci úlovků za rok 2018 a pro výdej povolenek v roce 2019. Jsou zde dvě zásadní změny. Pokud si necháváte vyřídit povolenku poštou, změnila se výše poštovného na 60,– korun. Druhá změna se týká ochrany osobních údajů (GDPR). Každý z vás musí vyplnit a podepsat formulář vztahující se k souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů ve spolku. Formulář je součástí dopisu, lze jej ale také stáhnout z internetové stránky spolku ze sekce Dokumenty. Bez tohoto podepsaného formuláře nelze vydat povolenku.

Přeji vám příjemné prožití posledních dnů roku 2018 a skvělý start do roku 2019.

5. prosince 2018

Dobrý den, na stránkách jsme zveřejnili text dodatku Bližších podmínek, platný pro rok 2019.

Dále potom na stránkách naleznete aktualizované informace o Výdeji povolenek na rok 2019, v sekci Dokumenty se nachází aktualizovaný formulář Žádanky o vydání povolenky.

Stejně jako v přechozích letech všem svým členům, kteří mají nahlášenu správnou korespondenční adresu, zašleme veškeré potřebné informace a formuláře poštou.

2. října 2018

Brigáda

Výbor spolku zve členy na podzimní brigádu, která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 27. října 2018. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova).

Pro brigádníky zajistíme pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste panu Petrovi Havlíčkovi na kontakty e- mail havlicek@iventpro.cz, tel. 601 200 232 n­ejpozději do 19. 10. 2018.

Podle zájmu bude konání brigády dne 22. 10. buď potvrzeno, nebo zrušeno.

31. srpna 2018

Zkoušky

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 8. září 2018. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

27. června 2018

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci a srpnu je kancelář PS uzavřena. Nutné organizační záležitosti zajistí pro členy PS BRNO 3 hospodář PS pan Kratochvil, tel. 728 988 503, e-mail k.kratochvil@tiscali.cz. Úřední dny a hodiny po prázdninách vždy od 16 – 16:30 hod. ve dnech : 6.9. – 27.9. – 18.10. – 8.11. – 29.11

26. června 2018

Rybářský kroužek 2017/2018 byl zakončen závěrečnými závody v sobotu 26. května. Zprávu o činnosti kroužku si můžete přečíst na samostatné stránce.

24. června 2018

Výsledky Svitavského poháru 2018

Zúčastnilo se 21 závodníků, kteří dohromady ulovili 576,39 m ryb.

Kompletní výsledky naleznete na samostatné stránce.

Pořadí na stupních vítězů:

1. Petr Kazatel 2 3914 cm
2. Libor Samlík 2 3401 cm
3. Martin Pavka 3 3692 cm
7. června 2018

B R I G Á D A !

na sobotu 23. června hledáme rozhodčí na závod Svitavský pohár, který se koná v Obřanech. Závod je od 8,30 do 16,00 hodin. Rozhodčí dostanou občerstvení a samozřejmě uznanou splněnou brigádu. Zájemci se mohou hlásit na e-mail brno3@momrs.cz.

Jiří Hrazdil

6. června 2018

Výsledek lovu kapra o ceny SVITAVA 1 2. 6. 2018

Lovu se zúčastnilo 74 rybářů z 5 brněnských spolků, dále z Oslavan, Adamova, Šlapanic a Blanska. Za 4 hodiny lovu se ulovilo 22 kusů kapra, který se do výsledků počítal. Mimo kapra byli uloveni líni, podoustve, ostroretky, hrouzci, ježdíci a ouklejky pruhované. Na stupně vítězů se dostali jen členové PS BRNO 3.

1. Petr Kschwend 3 kapři 133 cm
2. Tomáš Kučera 2 kapři 94 cm
3. Petr Pivoda 2 kapři 90 cm
30. května 2018

V sobotu 23. června se bude konat Svitavský pohár 2018. Podrobné informace naleznete v propozicích. K závodu je taktéž vytvořena událost na Facebooku.

2. května 2018

Do Přehledů zarybnění a sumarizací jsme přidali přehled násad a úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2017.

29. března 2018

Svazový výbor MRS dnes schválil změnu denních dob lovu na mimopstruhových revírech dle vyhlášky 25/2018 Sb. Počínaje 1. dubnem jsou nově platné doby lovu: v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin, v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.

26. března 2018

Do Dokumentů jsme přidali usnesení z Výroční členské schůze.

23. března 2018

Do Dokumentů jsme přidali zprávu předsedy a zprávu hospodáře z Výroční členské schůze.

12. března 2018

Brigáda

Výbor spolku zve členy na jarní brigádu, která bude ve spolupráci s Povodím Moravy, a která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 a to od Bílovic nad Svitavou až po most na ulici Hladíkova v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 7. dubna 2018. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno. V Brně je sraz u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova), v Bílovicích nad Svitavou je sraz u Sokolovny.

Ve spolupráci s Povodím zajistíme pro brigádníky pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste panu Petrovi Havlíčkovi na kontakty e- mail havlicek@iventpro.cz tel. 601 200 232

1. března 2018

Výroční členská schůze PS se koná v sobotu 10. března 2018 v sále Obřanského hostince (Orlovny) na Hlaváčově 20 v Brně-Obřanech. Začátek schůze je v 9 hodin.

7. února 2018

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 3. března 2018. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

10. ledna 2018

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revírech MRS z.s. pro rok 2018 jsou k dispozici na stránce MRS z. s. zde: http://www.mrsbrno.cz/…odminky-lovu Ti ze členů, kteří si ještě nevyzvedli povolenku, se zde mohou seznámit se změnami.

5. ledna 2018

Dobrý den kolegyně a kolegové. V tomto týdnu jsme dostali od některých členů z Husovic, Maloměřic a Obřan informaci, že Česká pošta nedoručila dopis, který každoročně členům odesíláme. Tuto záležitost s Českou poštou řešíme. Víme, že dopisy byly odeslány všechny a víme, že v jiných částech Brna a zbytku republiky byly dopisy doručeny. Řešíme tedy nedoručení v určitých doručovacích oblastech pošty v Husovicích.

Pokud máte možnost si z internetu stáhnout potřebné formuláře (sumář úlovků, žádanka o povolenku), najdete je v Dokumentech.

Informace o výdeji jsou zveřejněny zde.

Pokud chcete uhradit poplatky složenkou, máte v tomto okamžiku dvě možnosti. Buď vypsat na poště běžnou složenku typu A (platba na účet), nebo si vyzvednout složenku a formuláře v kanceláři spolku.

21. listopadu 2017

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 16. prosince. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

18. října 2017

Včera vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška 336/2017 Sb., která novelizuje vyhlášku 197/2004 Sb. K provedení zákona o rybářství:

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let, 3 let, 1 roku nebo 30 dní ode dne jeho vydání."

Novela platí od 1. 11. 2017.

Můžete si tedy při výměně rybářského lístku požádat o vydání rybářského lístku s dobou platnosti na dobu neurčitou, tedy v podstatě s doživotní platností.

Ještě doplním výtah z novely zákona o správních poplatcích, která se vztahuje k RL.

Rybářský lístek 30 denní za 200 Kč. Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let za 1 000 Kč. Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce za 500 Kč.

2. října 2017

B R I G Á D A !!! Pro nezájem členů je brigáda v soboru 14. 10. 2017 zrušena.

23. srpna 2017

Rybářský kroužek 2017/2018

Zveme všechny mladé začínající rybáře do tradičního rybářského kroužku pořádaného MRS z. s., PS Brno 3. Během měsíce října a listopadu bude hlavní náplní především seznámení s legislativou týkající se rybolovu. Další neméně důležitou součástí výuky bude poznávání ryb. Každá hodina je zahájena malým zkušebním testem, pro ověření znalostí z předchozí hodiny. Mladý rybář, který dosáhne v testu největšího počtu bodů, obdrží drobnou odměnu. Body za všechny testy se potom sčítají do celoroční kroužkové soutěže. Od ledna 2018 budeme probírat praktickou a pro děti mnohem zábavnější část rybolovu. Jakmile jarní počasí dovolí, vyrazíme na břehy naší Svitavy, případně rybníků v Holáskách, kde se budeme věnovat praktickým ukázkám rybolovu. K těmto účelům máme dostatek rybářského vybavení. Rybářský kroužek zakončíme v květnu tradičním „Závodem mládeže“, kde mimo hodnotných cen rozdáme úspěšným absolventům povolenky k lovu ryb, a činnost tohoto ročníku zakončíme. Rybařina je krásný koníček, nicméně jak je vidět z programu kroužku, je nutné se naučit mnoha věcem nejen o rybách, ale také o související legislativě. Aby si děti skutečně kroužek užily a mohly od nás dostat vše pro úspěšný start mladého rybáře, zvažte před přihlášením dítěte následující body:

  • umí vaše dítě číst a psát (nutné pro výuku)
  • baví jej rybaření a pobyt v přírodě
  • je ochotné se učit a připravovat na každou hodinu

Kroužek samotný stojí 250 Kč a poplatek se vybírá na úvodní schůzce. Další nutné náklady, které je potřeba připočíst, je pořízení povolenky k lovu (cca 450 Kč). V neposlední řadě je zde nákup rybářského vybavení, což je ale velmi individuální záležitost. Počet účastníků letošního kroužku je omezený na 20 dětí. Přihlášky posílejte pouze e-mailem na moji adresu uvedenou níže. Uvádějte jméno dítěte, datum narození, adresu bydliště a telefonický kontakt ideálně na jednoho z rodičů. Schůzky probíhají vždy v úterý od 17:00 hodin. Případné dotazy na adresu ricci@mrk.cz nebo telefonicky na číslo 736532686. Za­hajovací schůzka se bude konat 26. 9. 2017 v 17:00 v klubovně MO MRS Brno 3, na ul. Soběšická 83, Brno.

Richard Sigmund Vedoucí kroužku mládeže PS MRS Brno 3

29. června 2017

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V červenci a srpnu je kancelář PS uzavřena. Nutné organizační záležitosti zajistí hospodář PS pan Kratochvil, tel. 728 988 503, e-mail k.kratochvil@tiscali.cz.

Úřední dny a hodiny po prázdninách vždy od 16 – 16:30 hod. ve dnech 7. 9. – 27. 9. – 19. 10. – 9. 11. – 30. 11.

28. června 2017

Včera a dnes probíhaly na jezu v Obřanech práce na údržbě jezu, které prováděl majitel jezu pan Franc. Byly odklizeny vš…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Wednesday, June 28, 2017
25. června 2017

Na konci týdne náš revír postihla ekologická havárie, která měla za následek rozsáhlý úhyn ryb na dolním toku řeky…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Sunday, June 25, 2017
10. června 2017

Výsledky Svitavského poháru 2017

Zúčastnilo se 19 závodníků, kteří dohromady ulovili 365,34 m ryb.

Kompletní výsledky naleznete na samostatné stránce.

Pořadí na stupních vítězů:

1. Martin Kobliha 2 3092 cm
2. Ladislav Polovic 3 3091 cm
3. Martin Valda 4 2955 cm
22. května 2017

V sobotu 10. června se bude konat Svitavský letní pohár 2017. Podrobné informace naleznete v propozicích. K závodu je taktéž vytvořena událost na Facebooku.

21. května 2017

Výsledky Lovu kapra o ceny ze dne 20. 5. 2017 na Svitavě 1

Lovu se zúčastnilo 72 rybářů, 53 z nich ulovilo alespoň jednoho kapra. Celkem bylo uloveno 181 kaprů, což je absolutní rekord.

1. Roman Krátký PS Brno 1 13 ks 580 cm
2. Štefan Mlčúch PS Brno 3 12 ks 541 cm
3. Petr Kschwend PS Brno 3 11 ks 509 cm
4. Giorgio Vallone PS Brno 3 11 ks 505 cm
5. Antonín Martínek PS Brno 3 11 ks 494 cm

Zde se můžete podívat na fotografie z tradiční akce našeho spolku. Jdná se o závody, kde se počítá do úlovků jen kapr…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Wednesday, May 24, 2017
16. května 2017

Rybářský kroužek 2016/2017 byl uplynulou sobotu zakončen závěrečnými závody. Zprávu o činnosti kroužku si můžete přečíst na samostatné stránce.

13. května 2017

Dnes ráno se sešlo 20 dětí z obou rybářských kroužků našeho spolku na břehu revíru Svitava 1 aby poměřily své znalosti a…

Posted by MRS z. s. PS Brno 3 on Saturday, May 13, 2017
8. května 2017

Na stránky jsme přidali přehled úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2016.

5. května 2017

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 27. května. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob. P O Z O R ! Jedná se o poslední zkoušky před prázdninami, další budou až v říjnu.

3. dubna 2017

ZKOUŠKY

Zkoušky pro získání prvního rybářského lístku se uskuteční v sobotu 22. dubna. Začátek je v 9,00 hodin v klubovně spolku na Soběšické 83, 61400 Brno. Vezměte si píšící tužku. Zájemci se přihlásí ke zkoušce na e-mail lipan@seznam.cz a do přihlášky uvedou ročník narození. Kapacita klubovny je pouze 10 osob.

3. března 2017

Brigáda

Výbor spolku zve členy na jarní brigádu, která bude ve spolupráci s Povodím Moravy, a která bude zaměřena na úklid břehů revíru Svitava 1 a to od Bílovic nad Svitavou až po most na ulici Hladíkova v Brně.

Brigáda se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017. Sraz účastníků je v 8 hodin ráno. V Brně je sraz u jezu v Maloměřicích (konec ulice Franzova), v Bílovicích nad Svitavou je sraz u Sokolovny.

Ve spolupráci s Povodím zajistíme pro brigádníky pracovní rukavice, pytle na sesbíraný odpad a následný odvoz a likvidaci odpadů.

Zájemci o brigádu se hlaste na tel. 603 320 965 a nebo na e-mail brno3@momrs.cz