MRS PS Brno 3, o.s.

Plán činnosti MRS PS Brno 3 na rok 2021

Stálé body jednání:

  • kontrola úkolů z minulé výborové schůze
  • pošta, spolková činnost

Jednání výboru začínají v klubovně na Soběšické v 17 hodin.

26. 5.
závody mládeže
4. 6.
příprava výroční schůze
25. 6.
příprava výroční schůze
16. 7.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
20. 8.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
16. 9.
účetní zpráva za I. pololetí roku 2021, zpráva KRK, práce RS, podzimní zarybnění
21. 10.
zkoušky nových členů, příprava materiálů na výdej povolenek v roce 2022
18. 11.
čistota vody, příprava výdeje povolenek 2022 – tiskoviny, příprava na kontrolu hospodaření
2. 12.
kontrola hospodaření PS
16. 12.
zhodnocení činnosti výboru, zhodnocení kontroly hospodaření