MRS z.s. PS Brno 3

Plán činnosti MRS PS Brno 3 na rok 2023

Stálé body jednání:

  • kontrola úkolů z minulé výborové schůze

Jednání výboru začínají v klubovně na Soběšické v 17 hodin.

19. 1.
výdej povolenek, vracení sumářů, zkoušky nových členů, příprava VČS
16. 2.
výdej povolenek, vracení sumářů, zpráva KRK, příprava VČS, práce RS, sumarizace úlovků našich členů na revíru, účetní zpráva za rok 2022
16. 3.
hodnocení průběhu VČS, sumarizace úlovků na revírech Svitava 1 a Dyje 10, zkoušky nových členů
20. 4.
jarní zarybnění, příprava závodů mládeže a Lovu kapra o ceny
18. 5.
kroužek mládeže – ukončení činnosti, zhodnocení závodů, jarní zarybnění
15. 6.
čistota vody v revíru, letní zarybnění, práce RS
20. 7.
schůze výboru dle potřeby
17. 8.
schůze výboru dle potřeby
21. 9.
účetní zpráva za I. pololetí roku 2023, zpráva KRK, práce RS, podzimní zarybnění
19. 10.
zkoušky nových členů, příprava materiálů na výdej povolenek v roce 2024
16. 11.
čistota vody, příprava výdeje povolenek 2024 – tiskoviny, příprava na kontrolu hospodaření
21. 12.
zhodnocení činnosti výboru, zhodnocení kontroly hospodaření