MRS z.s. PS Brno 3

Plán činnosti MRS PS Brno 3 na rok 2024

Stálé body jednání:

  • kontrola úkolů z minulé výborové schůze
  • schválení přijetí nových členů
  • schválení funkčních odměn

Jednání výboru začínají v klubovně na Soběšické v 17 hodin.

18. 1.
výdej povolenek, vracení sumářů, zkoušky nových členů, příprava VČS
15. 2.
výdej povolenek, vracení sumářů, zpráva KRK, příprava VČS, práce RS, sumarizace úlovků našich členů na revíru, účetní zpráva za rok 2023
14. 3.
hodnocení průběhu VČS, sumarizace úlovků na revírech Svitava 1 a Dyje 10, zkoušky nových členů
18. 4.
jarní zarybnění, příprava závodů mládeže a Lovu kapra o ceny
16. 5.
kroužek mládeže – ukončení činnosti, zhodnocení závodů, jarní zarybnění, práce RS
20. 6.
čistota vody v revíru, letní zarybnění
18. 7.
schůze výboru dle potřeby
15. 8.
schůze výboru dle potřeby
19. 9.
účetní zpráva za I. pololetí roku 2024, zpráva KRK, práce RS, podzimní zarybnění
17. 10.
zkoušky nových členů, příprava materiálů na výdej povolenek v roce 2025
21. 11.
čistota vody, příprava výdeje povolenek 2025 – tiskoviny, příprava na kontrolu hospodaření
19. 12.
zhodnocení činnosti výboru, zhodnocení kontroly hospodaření, výdej povolenek, práce RS