Plán činnosti MRS PS Brno 3 na rok 2018

Stálé body jednání:

  • kontrola úkolů z minulé výborové schůze
  • rybochovná činnost
  • pošta, spolková činnost, vývěsky

Jednání výboru začínají v klubovně na Soběšické v 17 hodin.

18. 1.
výdej povolenek, vracení sumářů, zkoušky nových členů
8. 2.
výdej povolenek, vracení sumářů, zpráva KRK, příprava VČS, práce RS
1. 3.
výdej povolenek, kontrola materiálů na VČS, sumarizace úlovků na revíru, účetní zpráva za rok 2017
22. 3.
hodnocení průběhu VČS, sumarizace úlovků na revíru, zkoušky nových členů
12. 4.
jarní zarybnění revíru, zkoušky nových členů
3. 5.
kroužek mládeže – ukončení činnosti, příprava závodů
24. 5.
školení nových členů
14. 6.
čistota vody v revíru, letní zarybnění
23. 6.
Svitavský pohár
5. 7.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
26. 7.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
16. 8.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
6. 9.
stav rybochovu, účetní zpráva za I. pololetí roku 2018, zpráva KRK, příprava kroužku mládeže
27. 9.
stálé body jednání, práce RS, podzimní zarybnění
18. 10.
pracovní činnost
8. 11.
čistota vody, příprava výdeje povolenek – tiskoviny, příprava na kontrolu hospodaření
29. 11.
příprava výdeje povolenek 2019, zpracování materiálů na výdej povolenek 2019
20. 12.
zhodnocení činnosti výboru, zhodnocení kontroly hospodaření