Plán činnosti MRS PS Brno 3 na rok 2017

Stálé body jednání:

  • kontrola úkolů z minulé výborové schůze
  • rybochovná činnost
  • pošta, spolková činnost, vývěsky

Jednání výboru začínají v klubovně na Soběšické v 17 hodin.

19. 1.
výdej povolenek, vracení sumářů, zkoušky nových členů
9. 2.
výdej povolenek, vracení sumářů, zpráva KRK, příprava VČS, práce RS
2. 3.
výdej povolenek, kontrola materiálů na VČS, sumarizace úlovků na revíru, účetní zpráva za rok 2016
11. 3.
Výroční členská schůze
23. 3.
hodnocení průběhu VČS, sumarizace úlovků na revíru, zkoušky nových členů
13. 4.
jarní zarybnění revíru, zkoušky nových členů
4. 5.
kroužek mládeže – ukončení činnosti
13. 5.
Závody mládeže
20. 5.
Lov kapra o ceny
25. 5.
schůze výboru
10. 6.
Svitavský pohár
15. 6.
čistota vody v revíru
6. 7.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
27. 7.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
17. 8.
schůze výboru dle potřeby (předseda, místopředseda, hospodář, jednatel)
7. 9.
stav rybochovu, účetní zpráva za I. pololetí roku 2017, zpráva KRK, příprava kroužku mládeže
27. 9.
stálé body jednání, práce RS, podzimní zarybnění
19. 10.
pracovní činnost
9. 11.
čistota vody, příprava výdeje povolenek – tiskoviny, příprava na kontrolu hospodaření
30. 11.
příprava výdeje povolenek 2018, zpracování materiálů na výdej povolenek 2018
21. 12.
zhodnocení činnosti výboru, zhodnocení kontroly hospodaření