MRS z.s. PS Brno 3

Jak obnovit členství v rybářském svazu?

V poslední době se stále častěji opakují dotazy jak mají zájemci o lov ryb postupovat, když členem rybářského svazu již byli a chtějí si členství obnovit. Problematika má dva aspekty. Jeden se týká Rybářského lístku, druhý se týká vlastního členství v PS.

Nejprve tedy k tomu složitějšímu, tedy k Rybářskému lístku. V podstatě u bývalého člena rybářského svazu, který na nějakou dobu členství a lov ryb přerušil, mohou nastat dva případy.

  1. Zájemce o členství má schovány doklady včetně starého, již neplatného Rybářského lístku (dále již je RL). V tom případě stačí vzít neplatný RL a zajít na obecní úřad s rozšířenou pravomocí příslušný dle místa trvalého bydliště zájemce, tam vyplnit Žádost o vydání RL a k ní doložit neplatný RL jako důkaz, že v minulosti již splnil podmínky pro vydání RL. Bude mu po uhrazení správního poplatku vydán nový RL.
  2. Zájemce nemá schovány žádné již neplatné doklady. V tomto případě se na něj podle zákona 99/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb. nahlíží jako na zájemce o vydání prvního RL a musí složit zkoušku předepsanou zákonem. Tuto zkoušku musí složit u PS nebo jiné osoby akreditované Ministerstvem zemědělství k organizaci a provádění zkoušek. Po složení zkoušky obdrží Osvědčení o …, které přiloží k výše zmíněné žádosti na obecním úřadě místo neplatného RL. Poté mu bude po uhrazení správního poplatku vydán RL.

Co se týče členství v PS, je to snazší, zde není třeba nic dokládat ani dokazovat. Stačí zjistit, zda je PS ochoten vás přijmout za člena (pozor, PS nemá povinnost vás přijmout) a domluvit se na osobní návštěvě v PS a tam vyřídit veškeré formality, uhradit poplatky a poté si vyzvednout doklady a povolenku k rybolovu. Všechny záležitosti týkající se členství ve svazu upravují Stanovy svazu. K vyřízení členství potřebujete průkazovou fotografii, vyplnit žádanku o vydání povolenky a peníze. Ideální je, když v tomto okamžiku již máte vyřízený RL.

Tip: Chcete-li se stát členem PS Brno 3, kontaktujte pana Jiřího Hrazdila (mobil 603 320 965, nebo e-mail brno3@momrs.cz).

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS