MRS z.s. PS Brno 3

Chcete se stát členem MRS?

Protože se každoročně do naší organizace hlásí desítky nových členů, uvedu zde stručná pravidla a postup pro nové zájemce o členství v Moravském rybářském svazu.

  1. Členem svazu se může stát každý občan České republiky nebo cizinec, který splní podmínky dané Stanovami MRS, ve věku od 8 let výše.
  2. Každý má právo si vybrat pobočný spolek (PS) podle svého uvážení, bez omezení bydlištěm apod.
  3. Každý zájemce se může stát členem, ale povolenku může získat až po složení zkoušek nutných k získání prvního Rybářského lístku.
  4. Zájemce o členství se musí dostavit do klubovny PS v úředních hodinách (viz informace na této stránce) a zde si vyzvednout přihlášku za člena svazu, složenku pro uhrazení poplatků a pokyny pro složení zkoušky.
  5. Na základě splnění všech členských povinností (uhrazení všech poplatků) bude zájemci vydána povolenka k rybolovu.

Další informace nebo podrobnosti k rozsahu požadovaných znalostí pro zkoušky vám sdělím na telefonu uvedeném v kontaktech na členy výboru.

Ing. Jiří Hrazdil