MRS z.s. PS Brno 3

Jak přestoupit do jiného PS?

Jako první bych chtěl zdůraznit, že nelze přestoupit z ČRS do MRS ani naopak. Taková situace se řeší přihláškou za nového člena se všemi z toho plynoucími důsledky, zejména tedy s povinností platit zápisné.

Pokud se rozhodne člen PS MRS, že jej jeho stávající PS neuspokojuje z jakéhokoliv důvodu, může dle Stanov přestoupit do jiného PS. Jaký je správný postup?

  1. Než se rozhodnete přerušit veškeré svazky se svým stávajícím PS, zjistěte si, zda vás přijmou do PS, kam se chystáte přestoupit. Není to totiž automatické a samozřejmé. Můžete se setkat s odmítnutím. Pokud získáte souhlas, pokračujte.
  2. Ideální dobou pro přestup je začátek nového roku. Ve svém stávajícím PS včas odevzdáte řádně vyplněný sumář úlovků za loňský rok (do 15. ledna) a požádáte o vydání Přestupního lístku, ve kterém vám výbor potvrdí, že máte splněny všechny členské povinnosti.
  3. Kontaktujte zodpovědného člena výboru nového PS a dojednejte si s ním datum, kdy můžete přijít vyřešit přestup.
    Tip: Chcete-li přestoupit do PS Brno 3, kontaktujte pana Jiřího Hrazdila (mobil 603 320 965, nebo e-mail brno3@momrs.cz).
  4. S Přestupním lístkem, s fotografií na nový členský průkaz, s platným Rybářským lístkem a s odpovídajícím obnosem, se po domluvě dostavte do svého nového PS, kde vás přijmou, vystaví vám nový členský průkaz a vydají povolenku k lovu.
  5. Tím jste zdárně završil přestup a jste členem nového PS.

Tento postup je ve všech případech stejný, drobné odlišnosti mohou být jen v placených částkách a administrativním zvládnutí přestupu v jednotlivých PS.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS