MRS z.s. PS Brno 3

Rybářský revír Dyje 10 (461 030)

Revír je tvořen tokem řeky Dyje od silničního mostu Jaroslavice-Hrádek až po jez v Krhovicích.

Základní roční zarybňovací povinnost

druh kategorie množství
kapr 3 550 ks
štika 1 500 ks
bolen 1 500 ks
ostroretka 1 5 000 ks
parma 1 2 000 ks
jelec tloušť 1 5 000 ks