Brigády

Podle Stanov MRS a rozhodnutí sjezdu je každý člen MRS povinen odpracovat v roce 10 brigádnických hodin. Této povinnosti mohou být zproštěny ženy, děti a mládež do 15 let, starobní důchodci a držitelé průkažu ZTP a ZTTP. O zproštění pracovní povinnosti a jeho rozsahu rozhoduje výbor místní organizace. Pokud člen nesplní svoji povinnost odpracováním brigády, musí tuto povinnost splnit formou úhrady částky 500,- Kč. Bez splnění této povinnosti nelze vydat povolenku k rybolovu. V našem PS má organizaci brigád na starosti pan Petr Havlíček. Pokud máte zájem odpracovat brigádu, spojte se s ním na telefonním čísle 601 200 232 a domluvte si termín a místo brigády. Nenechávejte, prosím, odpracování brigády na poslední dva týdny roku. V této době již většinou brigády neorganizujeme.