Rybářské lístky - ceník

Ceny rybářských lístků jsou uvedeny v zákonu o správních poplatcích (634/2004 Sb.), části I, položce 14.

platnoststandardnízlevněný
30 dní200 Kč
roční100 Kč50 Kč
tříroční200 Kč100 Kč
desetiletý500 Kč250 Kč
na dobu neurčitou1000 Kč500 Kč

Údaje ve sloupci "zlevněný" platí pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních/učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.