MRS z.s. PS Brno 3

Rybářské lístky - ceník

Ceny rybářských lístků jsou uvedeny v zákonu o správních poplatcích (634/2004 Sb.), části I, položce 14.

platnost standardní zlevněný
30 dní 200 Kč
desetiletý 500 Kč 250 Kč
na dobu neurčitou 1 000 Kč 1 000 Kč

Údaje ve sloupci "zlevněný" platí pro osoby mladší 15 let, žáky nebo studenty českých odborných škol ve studijních/učebních oborech s výukou rybářství, odborné pracovníky na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářské hospodáře a osoby ustanovené jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.