MRS z.s. PS Brno 3

Zpráva hospodáře na VČS PS MRS Brno 3 konané dne 4. 3. 2023

Vážené rybářky, vážení rybáři, dámy a pánové, úvodem vás seznámím s úlovky našich členů na revírech MRS v roce 2022. Celkové výsledky za celý MRS budou později a zveřejníme je na webu.

Úlovky členů PS Brno 3 na MP revírech MRS

docházek 37496
druhkskgkg/ks
kapr4804144353,00
lín3932000,51
cejn14799880,67
tloušť189880,47
okoun537680,13
parma351,67
ostroretka81330,41
štika1443782,63
candát1923571,86
sumec615759,43
úhoř90650,72
PO2280,36
PD12604510,36
siven20,80,40
amur1618485,27
bolen23441,91
tolstolobik11212,00
karas stříb.4292030,47
podoustev45140,31
ostatní51843530,07
celkem1510019125,8

Úlovky na P vodě – docházky 2147 přisvojeno 27 kaprů, 262 potočáků, 918 duháků, 48 sivenů a 2 lipani. Výsledek není uspokojivý.

Násady do revíru Svitava 1

Kapr 31 843 kusů4055 kg
Lín 31 350 kusů269 kg
Pstruh duhový 21 766 kusů600 kg
Ostroretka 27 600 kusů 
Tloušť 1-23 085 kusů 
Podoustev 210 000 kusů 
Parma 1-27 400 kusů 
Jesen 15 295 kusů 

Násady do revíru Dyje 10

Ostroretka Os 119 500 ks 
Jelec tloušť Tl 113 800 ks 
Parma Pa 14 000 ks 
Bolen Bo 1500ks 
Štika Š 280 ks50 kg
Kapr K 3700ks1 400 kg

Revír Svitava 1 se opět nepodařilo zarybnit potočákem, není k sehnání a asi to nebude moc lepší.

Dyje 10 je zarybněna ve všech druzích nad požadavek zarybňovacího plánu.

Další věci okolo revírů včetně reorganizace RS a ev. úpravy zarybňovacích plánů jste slyšeli ve zprávě předsedy Spolku.

Závěrem mi dovolte popřát vám hodně zdraví, pohody i úlovků v roce 2023.