MRS z.s. PS Brno 3

Ceny povolenek na rok 2023

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
roční 1 100 Kč 4 150 Kč 1 100 Kč 4 350 Kč
poloviční 500 Kč 500 Kč
měsíční 650 Kč 650 Kč
týdenní 400 Kč 400 Kč
denní 150 Kč 150 Kč
mládež 300 Kč 300 Kč

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Výše členských příspěvků

Kategorie Cena
dospělí 1 300 Kč
udržovací 500 Kč
mládež do 15 let (včetně) 200 Kč

Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.

Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 300 Kč.

Zápisné

dospělí a mládež 16 - 18 let 1 000 Kč

Zápisné vždy hradí:

  • Žadatel o členství - nový člen
  • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku