Ceny povolenek na rok 2019

Druh povolenkyMPMP republikováPP republiková
roční950 Kč3250 Kč1000 Kč3400 Kč
poloviční500 Kč500 Kč
měsíční650 Kč650 Kč
týdenní400 Kč400 Kč
denní150 Kč150 Kč
mládež300 Kč300 Kč

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Výše členských příspěvků

kategoriecena
dospělí450 Kč
mládež do 15 let (včetně)200 Kč

Zápisné

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné.

dospělí a mládež 16 - 18 let1000 Kč

Ceny povolenek pro nečleny MRS a ČRS

Druh povolenkyMPP
roční5000 Kč6000 Kč
měsíční3000 Kč4000 Kč
týdenní1000 Kč1500 Kč
denní400 Kč600 Kč