MRS z.s. PS Brno 3

Ceny povolenek na rok 2024

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
roční 1 250 Kč 4 500 Kč 1 300 Kč 4 750 Kč
poloviční 700 Kč 800 Kč
týdenní 500 Kč 600 Kč
denní 300 Kč 400 Kč
mládež 400 Kč 400 Kč

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Výše členských příspěvků

Kategorie Cena
dospělí 1 400 Kč
udržovací 500 Kč
mládež do 15 let (včetně) 200 Kč

Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.

Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1 400 Kč.

Zápisné

dospělí a mládež 16 - 18 let 1 000 Kč

Zápisné vždy hradí:

  • Žadatel o členství - nový člen
  • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku