MRS PS Brno 3, o.s.

Ceny povolenek na rok 2021

Druh povolenky MP MP republiková P P republiková
roční 950 Kč 3600 Kč 1000 Kč 3700 Kč
poloviční 500 Kč 500 Kč
měsíční 650 Kč 650 Kč
týdenní 400 Kč 400 Kč
denní 150 Kč 150 Kč
mládež 300 Kč 300 Kč

Poloviční povolenky platí pro držitele osvědčení ZTP, mládež 16 - 18 let a studující do 26 let věku dle ročníku narození.

Výše členských příspěvků

Kategorie Cena
dospělí 1250 Kč
udržovací 450 Kč
mládež do 15 let (včetně) 200 Kč

Kategorie "Dospělí" zahrnuje členy od 16 let věku.

Kategorie "Udržovací" je určena pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1250 Kč.

Zápisné

dospělí a mládež 16 - 18 let 1000 Kč

Zápisné vždy hradí:

  • Žadatel o členství - nový člen
  • Člen, který neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února příslušného kalendářního roku

Ceny povolenek pro nečleny MRS a ČRS

Druh povolenky MP P
roční 5000 Kč 6000 Kč
měsíční 3000 Kč 4000 Kč
týdenní 1000 Kč 1500 Kč
denní 400 Kč 600 Kč