MRS z.s. PS Brno 3

Výdej povolenek poštou

Pro naše členy, kteří se nemohou v úředních dnech dostavit do kanceláře PS, provádíme výdej povolenek pomocí doporučené poštovní zásilky. Pro zaslání povolenek poštou je nutné splnit následující:

Na adresu MRS, z. s., PS Brno 3, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno zaslat doporučeným dopisem tyto doklady:

  1. Řádně vyplněný sumář úlovků nebo potvrzení o jeho odevzdání. Spolu se sumářem vrátit "Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích".
  2. Čitelnou kopii rybářského lístku platného pro rok 2023 z obou stran, nebo jeho originál.
  3. Členský průkaz člena MRS z.s. (na vylepení členské známky).
  4. Řádně vyplněnou žádanku o povolenku.
  5. Ústřižek složenky, potvrzení o platbě (nebo jeho kopii), kterou jste úhradu provedli.

Všechny ceny jsou uvedeny v tabulce pro platby nebo vám pomůže elektronická žádanka. Nezapomeňte k těmto cenám připočítat 60 Kč za vyřízení poštou. Neposílejte obaly na doklady, zbytečně zvyšujete náklady na poštovné sobě i PS. Případné reklamace vyřídí Ing. Petr Janda - telefon 774 575 450 nebo e-mail: janda.mrs@gmail.com.