MRS PS Brno 3, o.s.

Výdej povolenek v roce 2022

Z důvodu omezení vyplývajících z nařízení vlády ke zvládnutí pandemie Covid-19 výbor spolku rozhodl, že:

Pro rok 2022 se budou povolenky vydávat přednostně poštou!

(Vyřízení poštou nebude v roce 2022 zpoplatněno.)

Vzhledem k omezením nejsou do odvolání výborem stanoveny úřední hodiny pro kontakt s veřejností. Tyto budou stanoveny, až to dovolí nařízení vlády. Informace o úředních hodinách budou následně zveřejněny ve vývěsních skříňkách PS, na internetové stránce PS i na Facebooku.

Pro vydání povolenky na rok 2022 poštou je nutné zaslat dopisem na adresu MRS, z. s. PS Brno 3, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno 14, nebo vložit v uzavřené obálce do schránky v sídle PS tyto doklady:

 1. Řádně vyplněný sumář úlovků v případě, že jste měli povolenku k lovu pro rok 2021. Spolu se sumářem je nutno vrátit i "Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích".
 2. Oboustrannou kopii nebo fotografii platného rybářského lístku (neposílejte originál).
 3. Vyplněnou žádanku o povolenku.
 4. Na zadní stranu žádanky uveďte způsob provedení platby (složenka nebo převod z účtu) a datum platby, nebo přiložte potvrzení o provedení platby nebo ústřižek složenky. Preferujte platbu bankovním převodem, ušetříte si čas a hlavně peníze.
 5. V případě studujících, kteří žádají o slevu z ceny povolenky, přiložte doklad o studiu nebo oboustranná kopie průkazu dokládajícího studium.
 6. Pro výměnu legitimace (máte-li polepena všechna pole určená pro vylepení členské známky) přiložte jednu novou podepsanou fotografii (3×4 cm).
 7. Doporučeným dopisem obdržíte na svou adresu požadovanou členskou známku, kterou si sami vylepíte do členské legitimace, povolenku a případně objednaný materiál (stolní kalendář 2022 nebo pouzdro na doklady).
 8. Dopis obdržíte až poté, co vaše úhrada dorazí na náš účet a bude ověřena její správnost.
 9. Členové, kteří si budou hradit pro rok 2022 pouze udržovací členství, nepožadují okamžité vylepení členské známky a nenastala u nich žádná změna v kontaktních údajích, nemusí žádanku zasílat. V ostatních případech mohou žadatelé o udržovací členství žádanku zaslat e-mailem na adresu: povolenky@rybaribrno.cz

Sumář úlovků:

 1. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou. Formulář sumáře si můžete stáhnout z internetových stránek pobočného spolku (dále jen PS).
 2. Pokud máte povolenku P i MP, použijte jeden sumář.
 3. V případě, že jste v roce 2021 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte - NELOVIL.

Žádanka o povolenku

Řádně vyplňte žádanku o povolenku, nezapomeňte uvést své datum narození, bydliště, PSČ, číslo telefonu, popřípadě e-mail pro zpětný kontakt v případě nějakých nesrovnalostí, číslo průkazu ZTP, ZTP/P a číslo platného rybářského lístku. Bez čísla platného rybářského lístku nemůže být povolenka vydána.

Žádanku můžete také vyplnit v elektronicky - výhodou je automatický výpočet částky k platbě a zobrazení podkladů pro platbu, včetně QR kódu. Přejít na elektronickou žádanku

Úhrada plateb

 1. Na obálce, kterou jste obdrželi, je nad vaší adresou uveden variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol je předepsán i na složence a musí být totožný s číslem vaší legitimace a povolenky. Výši platby spočtěte v žádance dle uvedených cen (členství, nebo v případě, že si člen nechce v roce 2022 zakoupit povolenku, udržovací členství, cena požadované povolenky, obal na doklady a kalendář).
 2. Pokud platbu provádíte převodem z účtu, uveďte číslo účtu pobočného spolku 1341707359/0800 a svůj variabilní a specifický symbol - obojí je předepsáno na složence, kterou jste obdrželi.
 3. Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce února, jinak musíte znovu uhradit zápisné 1000 Kč (mimo mládeže do 15 let).

Tabulka plateb pro rok 2022

K výpočtu částky pro platbu můžete využít také kalkulátor plateb, který vám na základě několika vstupních údajů vyčíslí konkrétní výši platby.

Věková kategorie Dospělí Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P
Studující 18–26 let
Mládež 16–18 let
(ročník 2004–2006) včetně
Žáci do 15 let
(do ročníku 2007 včetně)
Zápisné 1000 Kč 1000 Kč 0 Kč
Udržovací členství 450 Kč 450 Kč 200 Kč
Členství 1300 Kč 1300 Kč 200 Kč
Povolenka MP 950 Kč 500 Kč 300 Kč
Povolenka P 1000 Kč 500 Kč 300 Kč 1)
Povolenka republiková MP 2) 3600 Kč 3600 Kč 3600 Kč
Povolenka republiková P 2) 3750 Kč 3750 Kč 3750 Kč
Kalendář stolní 45 Kč 45 Kč 45 Kč
Obal na doklady 35 Kč 35 Kč 35 Kč

1) Pouze pro žáky od 10 do 15 let.

2) Cena celorepublikové povolenky je jednotná pro všechny členy MRS všech věkových kategorií. Před zakoupením republikové povolenky vám doporučujeme seznámit se s popisem revírů ČRS, na kterých máte v úmyslu rybařit (na některých revírech tato povolenka neplatí). Popisy revírů ČRS jsou k dispozici na webu ČRS - https://www.rybsvaz.cz/beta/

Bližší podmínky výkonu rybářského práva hradí na základě rozhodnutí výboru PS z vlastních prostředků.

Členové, kteří chtějí lovit ryby 31. 12. 2021 i 1. 1. 2022, se mohou domluvit na tel. 728 988 503, popř. 605 150 977.

Případné informace v pracovní dny poskytne v době od 8.00 do 16.00 hodin Karel Kratochvil, tel. 728 988 503, Antonín Kotulan, tel. 605 150 977 a Ing. Petr Janda, tel. 774 575 450.

Změnu doručovací adresy oznamte výhradně panu Antonínu Kotulanovi na tel. 605 150 977 nebo na e-mail antonin.kotulan@email.cz

Přejeme všem našim členům hodně zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2022.

S pozdravem „Petrův zdar“
Výbor MRS PS Brno 3