MRS z.s. PS Brno 3

Výdej povolenek v roce 2024

Pro vydání povolenky na rok 2024 je nutné:

 1. Odevzdat v termínu řádně vyplněný sumář spolu se záznamem o docházce k vodě. V sumáři je třeba uvést šestimístné evidenční číslo revíru a jeho přesný název. Obojí je uvedeno v Bližších podmínkách k výkonu rybářského práva na revírech MRS. Do kolonky počet docházek je nutno uvést všechny docházky k vodě, i když v uvedený den nebylo dosaženo žádného úlovku. Toto ustanovení platí pro povolenku pstruhovou i mimopstruhovou. Formulář sumáře si můžete rovněž stáhnout z internetových stránek pobočného spolku (dále jen PS). Doporučujeme členům osobní odevzdání sumářů v kanceláři PS na Soběšické ulici 83. Pokud máte povolenku P i MP, použijte jeden sumář.
 2. V případě, že jste v roce 2023 vůbec nelovili, nevyplňujte sumář a v povolence uveďte - NELOVIL.
 3. Platný rybářský lístek.
 4. Členský průkaz MRS.
 5. Řádně vyplnit žádanku o povolenku, nezapomeňte uvést své datum narození, bydliště, PSČ, číslo telefonu, popřípadě e-mail a číslo průkazu ZTP, ZTP/P.
 6. Na obálce, kterou jste obdrželi, je nad vaší adresou uveden variabilní symbol (číslo člena). Tento variabilní symbol je předepsán i na složence a musí být totožný s číslem vaší legitimace a povolenky. Pokud se čísla neshodují, upozorněte na chybu při výdeji povolenky. Výši platby si určete dle cen požadované povolenky, uvedených v tabulce pro platby roku 2024.
 7. Pokud platbu provádíte převodem ze svého účtu, uveďte číslo účtu pobočného spolku 1341707359/0800 a svůj variabilní symbol.
  Výši platby v orámované části složenky vyplňte zprava a podle uvedeného vzoru čísel - (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0).
  Členský příspěvek jste povinni zaplatit do konce února, jinak musíte znovu uhradit zápisné 1 000 Kč (mimo mládeže do 15 let). Při výměně legitimace přineste 1 novou fotografii (3×4 cm).
 8. Při výdeji povolenek nebudou v žádném případě přijímány úhrady v hotovosti! Úhrada musí být provedena převodem z účtu nebo složenkou PS Brno 3.
 9. S ústřižkem složenky (nebo dokladem o zaplacení), platným rybářským lístkem, členskou legitimací, povolenkou, vyplněnou žádankou o povolenku, studenti ve věku 18 - 26 let s potvrzením o studiu, řádně vyplněným sumářem, případně s potvrzením o jeho vrácení, se dostavte v úřední dny a hodiny do kanceláře PS Brno 3, Soběšická 83. Pokud nechcete jít hned na začátku ledna lovit, tak si pro povolenku přijďte později, vyhnete se případnému čekání ve frontě.

Výdej povolenek poštou

Pro naše členy, kteří se nemohou v úředních dnech dostavit do kanceláře PS, provádíme výdej povolenek pomocí doporučené poštovní zásilky. Povolenky vydáváme poštou do konce června 2024. Pro zaslání povolenek poštou je nutné splnit následující:

Na adresu MRS, z. s. PS Brno 3, Soběšická 1325/83, 614 00 Brno 14 zaslat doporučeným dopisem tyto doklady:

 1. Řádně vyplněný sumář úlovků nebo potvrzení o jeho odevzdání. Spolu se sumářem vrátit "Záznam o docházce k vodě a přehled o úlovcích".
 2. Čitelnou kopii rybářského lístku platného pro rok 2024 z obou stran.
 3. Členský průkaz člena MRS z. s. (na vylepení členské známky).
 4. Řádně vyplněnou žádanku o povolenku.
 5. Doklad o zaplacení (ústřižek složenky nebo jeho kopii nebo potvrzení o platbě z účtu při převodu z účtu, kterou jste úhradu provedli) – při nezaslání musíme čekat na ověření připsání částky na náš účet.

Všechny ceny jsou uvedeny v tabulce pro platby. Nezapomeňte k těmto cenám připočítat 80 Kč za vyřízení poštou. Neposílejte obaly na doklady, zbytečně zvyšujete náklady na poštovné sobě i PS. Případné reklamace vyřídí výhradně Ing. Petr Janda - telefon 774 575 450, e-mail: janda.mrs@gmail.com

Rezervační systém - nestůjte dlouhé fronty, zarezervujte si přesný termín výdeje

Abychom maximálně urychlili výdej povolenek a zkrátili čekací dobu na výdej povolenky, zavedli jsme pro rok 2024 rezervační systém. Do systému se zaregistrujete na stránce spolku https://brno3.momrs.cz/rezervace, kde vyplníte požadované údaje, a po odeslání žádosti a obdržení potvrzující zprávy na váš e-mail, si zvolíte termín a čas, kdy si chcete povolenku vyzvednout, tento čas vyznačíte v rezervačním formuláři. V jednom rezervačním okně (5 minut) je možné vyřídit maximálně 2 povolenky. Pokud chcete vyřídit více povolenek, například pro rodinné příslušníky, musíte si zaregistrovat na každé dvě povolenky k vyřízení jedno pětiminutové okno. Pozornost věnujte i změně výdejních termínů, zejména výdeji povolenek o víkendu.

Tabulka plateb pro rok 2024

K výpočtu částky pro platbu můžete využít také elektronickou žádanku, který vám na základě několika vstupních údajů vyčíslí konkrétní výši platby.

Věková kategorie Dospělí Držitelé průkazů ZTP, ZTP/P
Studující 18–26 let
Mládež 16–18 let
(ročník 2006–2008) včetně
Žáci do 15 let
(do ročníku 2009 včetně)
Zápisné 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč
Udržovací členství 1) 500 Kč 500 Kč 200 Kč
Členství 1 400 Kč 1 400 Kč 200 Kč
Povolenka MP 1 250 Kč 700 Kč 400 Kč
Povolenka P 1 300 Kč 800 Kč 400 Kč 2)
Vyřízení poštou 80 Kč 80 Kč 80 Kč

1) Udržovací členství platíte, pouze pokud si v daném roce nechcete pořídit povolenku k rybolovu.

2) Pstruhová povolenka je pro žáky od 8 do 15 let za podmínek stanovených BPVRP na rok 2024.

Celorepublikové povolenky je možno zakoupit na sekretariátu MRS, z. s., informace viz https://mrs.mrsbrno.cz/. Popisy revírů ČRS jsou k dispozici na sekretariátu MRS nebo na webu ČRS (www.rybsvaz.cz).

Obal na doklady lze zakoupit za částku 35 Kč. Malý (stolní) kalendář na rok 2024 je možné zakoupit za 50 Kč.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva hradí na základě rozhodnutí výboru PS z vlastních prostředků.

Případné informace v pracovní dny poskytne v době od 9.00 do 16.00 hodin Karel Kratochvil, tel. 728 988 503, Antonín Kotulan, tel. 605 150 977, Ing. Petr Janda, tel. 774 575 450 a Ing. Jiří Hrazdil, tel. 603 320 965.

Změnu doručovací adresy oznamte výhradně panu Antonínu Kotulanovi na tel. 605 150 977 nebo na e-mail antonin.kotulan@email.cz

Zahájení výdeje povolenek je v pátek 29. 12. 2023 od 9.00 do 15.00 hodin. První výdej v roce 2024 je ve středu 3. 1. 2024 od 12.00 do 18.00 hodin.

Členové, kteří chtějí lovit ryby i 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024, mají možnost si při výdeji 29. 12. 2023 domluvit vše potřebné tak, aby mohli lovit bez přerušení.

Přejeme všem našim členům hodně zdraví, štěstí a hodně úlovků v roce 2024.

S pozdravem „Petrův zdar“
Výbor MRS PS Brno 3