MRS z.s. PS Brno 3

30. května 2024

Závody Lov kapra o ceny 2024

Hlavním organizátorem závodu byl Petr Havlíček, takže vám předložím jeho zprávu.

Zdravím vás,

dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravil a představil vám stručnou zprávu k průběhu akce „Lov kapra o ceny“, která proběhla 25. 5. 2024. Pro uvedenou akci byl vytýčen úsek řeky Svitavy od Cacovického náhonu proti toku podél ulice Břehové po lávku Simony Monyové. Vyznačeno bylo 60 lovných míst. Akce se zúčastnilo 40 lovících rybářů. Během závodů se ulovilo 44 ks kapra (průměrná velikost 49 cm) v celkové délce 1 958 cm. Nejlepším závodníkům byly předány věcné ceny a poháry.

1. místo Radek Pařil PS Brno 1 8 kaprů 345 cm
2. místo Jaroslav Jára PS Brno 2 6 kaprů 277 cm
3. místo Jan Strnad PS Brno 3 6 kaprů 267 cm

Touto cestou bych rád poděkoval všem členům naší organizace , kteří velice obětavě plnili úkoly spojené s organizací závodu, vyznačení lovných míst, činnost rozhodčích a následného úklidu po ukončení akce. Jmenovitě: Miroslav Kulka, Pavel Palán, Jan Pasečný, Putna ml., Putna st., Radek Šťastný a Jaroslav Šmerda.

S pozdravem Petr Havlíček