MRS z.s. PS Brno 3

Závody „Lov kapra o ceny“ konané na revíru Svitava 1 - 20. května 2023

Propozice

Místo konání:
úsek řeky Svitavy nad splavem u konečné tramvaje číslo 4 Brno - Obřany (Svitava 1)
Prezence účastníků:
od 5.15 do 6 hodin u konečné tramvaje číslo 4. U prezence obdržíte kartu účastníka, kterou vyplníte. Po skončení lovu odevzdejte kartu rozhodčímu.
Startovné:
dobrovolné

Začátek lovu v 6.00 hodin, ukončení lovu v 10.00 hodin. Vyhlášení výsledků v 10.30 hodin. Počet lovících je omezen délkou úseku na 80.

Pravidla lovu kapra o ceny

Závodníci musí být držiteli platného rybářského lístku a povolenky na mimopstruhové revíze MRS, z.s. pro rok 2023. Loví se dle Bližších podmínek MRS s tímto omezením: loví se jen na jednu udici (prut) maximálně se dvěma návazci. Vnadění omezeno na 5 litrů. Vnadit je povoleno po začátku závodu. Po ulovení a ponechání si 1 kusu kapra může lovící pokračovat dále v lovu, ale další ulovené kapry musí po změření rozhodčím vrátit zpět do vody. Lovící je povinen přisvojeného kapra zapsat do Evidence docházek k vodě ihned po ponechání.

Po ulovení a zdolání kapra soutěžící zdvihnutím ruky a zvoláním "ryba" přivolá rozhodčího, který rybu změří a zapíše její délku v centimetrech do karty účastníka. Do výsledku „Lovu kapra o ceny“ se počítá jen kapr ulovený v časovém limitu. Pokud by dva nebo více účastníků dosáhlo stejných výsledků, rozhodnuje větší délka první, eventuálně druhé a další ulovené ryby, v případně absolutní shody se o ceny losuje.

Ceny pro vítěze

1. místo rybářský prut
2. místo naviják
3. místo naviják

Kartu účastníka odevzdejte po skončení lovu, nebo i při předčasném odchodu rozhodčímu. Karty nám poslouží k celkové sumarizaci Lovu kapra o ceny. Děkujeme za pochopení.

Za hladký průběh Lovu kapra o ceny zodpovídá komise ustanovená výborem PS MRS Brno 3. Tato komise řeší eventuální spory, nejasnosti a protesty. Předsedou komise je pan Karel Kalivoda, u kterého se protesty podávají.

Přejeme všem účastníkům hodně úlovků a Petrův zdar.

Výbor PS MRS Brno 3