MRS z.s. PS Brno 3

29. dubna 2023

Lov kapra o ceny

V sobotu 20. května 2023 se bude na revíru Svitava 1 u konečné tramvaje číslo 4 v Brně-Obřanech konat tradiční „Lov kapra o ceny“. Podrobné informace a pravidla naleznete v propozicích.