MRS PS Brno 3, o.s.

Rybářský kroužek 2017 - 2018

Dne 26. 5. 2018 byla ukončena činnost dalšího ročníku rybářského kroužku. Cílem naší celoroční práce bylo připravit děti na jejich samostatný rybářský život. Kroužek už tradičně ukončujeme závodem. Ten jsme letos uspořádali na našem revíru Svitava 1.

Sobotní počasí nám přálo a tak jsme si užili pěkné téměř letní dopoledne. S aktivitou to bylo tento rok o poznání lepší, než tomu bylo loni. Lov na řece je v mnohém složitější, ale i tak se nám podařilo nalovit větší množství ryb. K lovu se používali jak biče z vybavení našeho PS, tak některé děti zvolili svoje vlastní vybavení. Velkou radost jsme měli zejména z těch dětí, které se byli schopni nadšeně a samostatně připravit na tento vrchol naší práce. Pevně věřím, že jsme dětem předali dobrý základ, do času, který budou trávit na rybách.

Závěrečné hodnocení

Závěrečné hodnocení činnosti se skládá ze dvou částí, což se nám již osvědčilo během předchozích ročníků. Díky tomuto systému jsme schopni velmi spravedlivě ohodnotit celoroční práci dětí a ne pouze jeden závod, který může nespravedlivě ovlivnit spousta faktorů. Sečteme body dosažené v závěrečném testu a body za ulovené ryby. Malou podkategorií je vyhodnocení soutěže drobných kvízů, které připravujeme na každou vyučovací hodinu.

Celoroční soutěž krátkých kvízů:

  • Lenka Peřinová (ml. skupina) – výhra podběrák na plavanou
  • Radim Blažek (st. skupina) – výhra feederový prut

Absolutní vítězové (závody + závěrečný test)

1. místoLenka Peřinová113 bodů
2. místoRadim Blažek89 bodů
3. místoTadeáš Lasák82 bodů

Každý účastník obdržel hodnotnou věcnou cenu a samozřejmě povolenku k lovu ryb a oficiální činnost kroužku byla pro letošní školní rok ukončena. Kroužek úspěšně absolvovalo 12 mladých rybářů.

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucím kroužku za energii a čas, který věnují přípravě a výuce v kroužku. Dále celému výboru PS MRS Brno 3 za velkou finanční podporu naší činnosti. V neposlední řadě i našim členům, kteří nám pomáhají s praktickými ukázkami lovu ryb.

Za výbor PS MRS Brno 3

Richard Sigmund

Dřívější rybářské kroužky