MRS z.s. PS Brno 3

Zpráva o činnosti rybářské stráže MRS z. s., PS Brno 3 za rok 2019

V roce 2019 tři ze 7 členů RS MRS Brno 3 provedli, mimo snahu o průběžný monitoring celé 16km délky revíru, prokazatelně 85 kontrol nejnavštěvovanějšího úseku Křenová-restaurace Farma, zkontrolovali přes 1000 lovících, zjistili a oznámili příslušným orgánům následující přestupky:

  • 10 lovících bez platné povolenky a RL, ve 2 případech 3 lovící během jedné kontroly, 2 lovící oznámení opakovaně (předchozí oznámení v roce 2015 a 2018) Lov bez povolenky se přestal soustředit na spodní část revíru, ale rozšířil se na celou délku revíru včetně Bílovic nad Svitavou. Za mírný pokrok lze označit informaci, že se podařilo cizince za lov bez povolenky sankcionovat a vymoci částku 8000 Kč. V této oblasti došlo k mírnému poklesu, ale v roce 2018 se vyskytlo 5 lovících bez povolenky během jedné kontroly, což statistiku mohlo zkreslit.
  • Zadrželi 3 povolenky za:
    • Nezapsání přisvojené ryby
    • Přisvojení chráněné ryby (jelec jesen)
    • Přisvojení celoročně hájené ryby (parma obecná)

Méně závažné přestupky řešili domluvou nebo zápisem.

Monitorovali dodržování manipulačních řádů MVE a pokoušeli se v případě nestandardností zjednat nápravu.

Po přívalových deštích monitorovali spodní část revíru v minulosti opakovaně postiženou otravami.

Za očekáváním zůstává výkon nejmladší poslední jmenované RS, se kterou jsme se dohodli, že pokud si v roce 2020 nenajde více času na výkon funkce, bude ukončena. Na Svitavě 1 se v loňském roce objevil fenomén bivakování a dlouhodobý lov, což klade zvýšené nároky na RS která působí ve svém volném čase, takže jsem požádal o zapojení profesionální RS. Mladá krev se nehrne, nová zatím nepřesvědčila, stávající RS stárnou, takže nevidím pražádný důvod k optimismu.