MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva o činnosti výboru a pobočného spolku od minulé členské schůze a za uplynulé funkční období 2013 - 2016

Vážené kolegyně rybářky, vážení kolegové rybáři,

jsem rád, že jsme se tu zase po roce sešli v hojném počtu a dovolte mi, abych vás podrobně seznámil s činností výboru za uplynulý rok a současně i celé funkční období, které letos končí.

V uplynulém roce se výbor řídil plánem práce a Usnesením z minulé členské schůze. V usnesení výroční schůze uložila tři úkoly, dva výboru a jeden členům spolku.

Prvním úkolem bylo uspořádat závod Lov kapra o ceny v měsíci květnu na našem revíru Svitava 1. Současně bylo výboru uloženo zajistit i mimořádné zarybnění před těmito závody. Závody se konaly 7. května 2016. Zúčastnilo se jich 70 závodníků z pěti brněnských spolků a pěti dalších spolků z okolí Brna. Ulovilo se pouze 26 kusů kapra. Na vítězství stačilo ulovit pouhé tři kusy. Vítězem se stal pan Jaroslav Jára z PS Brno 2, na druhém místě se umístil pan Petr Crhan z našeho spolku a na třetím místě se umístil pan Dušan Kupka z PS Brno 4. Úkol byl splněn.

Druhým úkolem bylo již tradičně vydat bezplatné povolenky pěti nejstarším členům spolku a pěti členům s nejdelším prokazatelným členstvím ve svazu. I tento úkol výbor splnil a před koncem roku jsme odeslali všem deseti členům dopis. V dopise jim bylo bezplatné udělení povolenky oznámeno a byli seznámeni s postupem, jak si mají bezplatné povolenky vyzvednout. V tomto roce se jednalo o tyto členy organizace:

Bezplatná povolenka za nejvyšší věk:

 • Oldřich Pokorný
 • Mgr. Věra Sedláková
 • Evžen Filípek
 • Ing. Jan Podešva
 • Ivo Tuček

Za nejdelší členství ve svazu:

 • Pavel Gettinger
 • Ing. Kamil Knotek
 • Zdeněk Šmíd
 • František Roháček
 • Jiří Cháb

Úkol byl splněn.

Jeden úkol výroční členská schůze uložila i vám, členům. Konkrétně se jednalo o hlášení změn adres pro zasílání pošty během roku. Nějaká hlášení změn přišla, ale pokud mohu soudit podle počtu dopisů, které se po Novém roce vrátily s poznámkou, že je adresát neznámý, na uvedené adrese nebydlí, nebo se odstěhoval, máte ještě dost velké rezervy. Přitom si v podstatě komplikujete život sami, protože pokud vás nenajde pošta, musíte si pro podklady přijet osobně do klubovny.

I v uplynulém roce jsme se věnovali přípravě naší rybářské mládeže v rámci kroužků. Výbor na podporu činnosti kroužků věnuje nemalé finanční prostředky.

Dne 14. 5. 2016 byla ukončena činnost loňského ročníku rybářského kroužku. V jarních měsících docházely kroužky střídavě na náš revír Svitava 1 a díky spolupráci s PS Brno 4 také na Ivanovický potok 1. Novinkou tohoto roku byla zahajovací schůzka u řeky Svitavy, kde členové našeho PS ukázali dětem různé rybolovné techniky od plavané po lov na umělou mušku.

Cílem celého našeho snažení bylo připravit děti na závěrečné závody. Ty se již poněkolikáté konaly na rybníku Opleta v Holáskách. Sobotní počasí nebylo zrovna přívětivé, ale chvíli po zahájení závodu se vyčasilo a všichni jsme si tak mohli užít závěrečné závody. Během závodu se vyplatilo pravidelně přikrmovat a lovit spíše menší druhy ryb, jako cejnky a plotice. Nejlépe se s aktivitou ryb vypořádal Lev Holý, který na plavanou s lehkým splávkem nachytal 33 ryb. Celkově se dětem podařilo ulovit více než 100 ryb. V rámci pravidelných schůzek probíhaly různé soutěže, jejichž vítězové byli oceněni.

Celoroční soutěž krátkých kvízů vyhrál: Marek Žemla – výhra feederový prut.

Absolutní vítězové (závody + závěrečný test)

 1. místo Lev Michael Holý 75 bodů
 2. místo Petr Veselý – 54 bodů
 3. místo Dominik Trosčák – 53 bodů

Každý účastník závěrečného závodu obdržel věcnou cenu a samozřejmě povolenku k lovu ryb a činnost kroužku byla po závodech ukončena.

Pro další ročníky budeme i nadále využívat praktické ukázky rybolovu hned v začátcích kroužku. Děti i rodiče tuto aktivitu vítají. V letošním školním roce jsme zaznamenali vzrůstající zájem dětí o rybaření, z čehož máme všichni velkou radost. Velmi pozitivní je pak také to, že děti v kroužku vydrží až do jeho konce. Často se v minulých letech stávalo, že děti po nějakém čase přestal kroužek bavit a zájemců ubývalo.

Rád bych touto cestou poděkoval vedoucím kroužku, jmenovitě Martinu Rojkovi, Pavlovi Valíkovi a Soni Grünwaldové za jejich čas a energii, kterou věnují přípravě a výuce v kroužku. V neposlední řadě i našim členům, kteří nám pomáhají s praktickými ukázkami lovu ryb.

Další oblastí činnosti, na kterou se výbor soustředil, bylo organizování a provádění zkoušek pro žadatele o první rybářský lístek. Těmito zkouškami prošlo v loňském roce několik desítek adeptů a pokračujeme v nich i v letošním roce. Nejsme spokojeni s nízkou úrovní náročnosti zkoušek, ale protože rozsah zkoušek i způsob jejich hodnocení nám byl předepsán z Ministerstva zemědělství, musíme toto rozhodnutí respektovat. Jsme však přesvědčeni, že požadovaný rozsah znalostí není dostatečný a nepřispívá k dobré znalosti předpisů a druhů ryb u nových členů. Když už jsem zmínil rybářské lístky, rád bych vás informoval o změně zákona 99/2004 Sb., respektive jeho prováděcí vyhlášky 197/2004 Sb., která umožnila od letošního roku vydávat rybářské lístky bez prokázání znalostí zkouškou. Takový rybářský lístek má platnost omezenou na jeden měsíc a na jeho základě nelze vydat běžný rybářský lístek. Tato možnost byla do vyhlášky navržena a prosazena našimi kolegy z Českého rybářského svazu, kteří se domnívají, že tímto způsobem se jim podaří zásadním způsobem navýšit počet zahraničních turistů – rybářů, kteří dosud měli potíže s vyřízením českého rybářského lístku. Budoucnost ukáže, zda tato novinka něco přinese.

Kromě pozornosti novým členům výbor věnuje pozornost i těm starším. Stejně jako v minulých letech jednatel výboru pan Janda posílal členům organizace přání výboru k významným životním jubileím. Podle ohlasů, které se k nám dostávají, tuto milou pozornost členové velmi kladně hodnotí. Tato spolková činnost se bude v dalším období doufám rozšiřovat. Protože, jak mnozí z vás jistě zaznamenali, po změně zákona se dostal staronový pojem spolek i do našeho názvu. A budeme se snažit pokračovat dál v tom nejlepším duchu bývalých spolků, k jejichž tradici se hrdě hlásíme.

Dalšími akcemi, které v našem spolku probíhaly, byla setkání muškařů, kteří se scházeli v naší klubovně a vázali mušky, vyměňovali materiály a hlavně svoje zkušenosti. Rád bych také zmínil již tradiční závody v plavané, které se konaly v červenci v Obřanech. Tento závod je velmi oblíbený mezi vyznavači závodní plavané a setkávají se zde nejlepší závodníci z celé ČR.

Velký důraz klade výbor i na předávání informací členům. V loňském roce jsme pravidelně aktualizovali internetové stránky spolku, umisťovali jsme na nich všechny důležité informace o připravovaných akcích, zkouškách, závodech, brigádách a připomínali jsme členům jejich povinnosti. Rovněž jsou tam uvedeny i aktuální termíny, kdy si můžete vyřídit povolenky nebo jiné záležitosti v kanceláři spolku. Naleznete tam i veškeré informace o zarybnění našeho revíru mnoho let zpátky a samozřejmě i informace o dosažených úlovcích na našem revíru. Aktuální informace umísťujeme i do tří vývěsních informačních skříněk a využíváme i obecní plakátovací plochu v Obřanech na konečné a v Bílovicích nad Svitavou.

Oblast, kde bylo v loňském roce nečekaně málo práce, po letech řešení problémů, byla oblast čistoty voda na revíru. Roman Krejčí, který má tuto oblast na starosti, si rozhodně nemohl stěžovat na nadbytek práce. Ve skutečnosti nebyla žádná. Za celý rok se neprojevila žádná havárie, žádná otrava. Jen nás trápil velmi nízký průtok vody ve Svitavě, což ale byla vina nízkého úhrnu srážek v povodí Svitavy a nízké úrovně spodních vod. Přesto ani nízké průtoky nevedly k havarijním úhynům ryb.

Další oblastí činnosti je brigádnická činnost. Přesně v duchu konstatování na předloňském sjezdu MRS se tato činnost stává zcela okrajovou. Několik brigádníků se uplatnilo i ve funkci rozhodčích na rybářských závodech. Pár členů pomáhalo při úklidu kolem domu na Soběšické. Hlavním těžištěm brigádnické činnosti se tedy staly práce při úklidu kolem revíru, na jaře ve spolupráci s Povodím Moravy, na podzim potom v naší vlastní režii. V celkovém součtu v roce 2016 odpracovalo brigádu 83 členů našeho spolku. Vzhledem k počtu členů se skutečně jedná o zlomek, na druhou stranu si přiznejme, že žádnou jinou smysluplnou práci pro brigádníky nemáme. I v letošním roce se uskuteční brigáda na úklid břehů řeky Svitavy ve spolupráci s Povodím Moravy. Brigáda se uskuteční v sobotu 1. dubna a informace o ní jsou již zveřejněny.

Velmi důležitou oblastí a z hlediska vás členů asi tou nejžádanější, je vydávání povolenek. V loňském roce se výdej povolenek odehrával podle stejného plánu a scénáře jako v letech předchozích a řečeno divadelní terminologií, i ve stejném obsazení. Zaběhnutý systém sběru sumářů v měsíci lednu a současně výdeje povolenek je za poslední roky doveden k hodně vysoké úrovni a rychlosti odbavení. Bohužel se každoročně opakují situace, které nelze ani úplně předvídat, a hlavně, nelze jim předcházet, a to jsou fronty na začátcích výdejní doby. Na jednu stranu je pochopitelné, že rybáři chtějí strávit při vyřizování povolenky co nejméně času, zvlášť pokud je venku mrazivé počasí. Ale naprosto v rozporu s tímto cílem, tedy strávit co nejméně času čekáním, přijdou už půl hodiny před začátkem výdeje. A stojí půl hodiny na mrazu. A samozřejmě vytvoří frontu, do toho se vmísí rybář, který vyřizuje povolenky pro celé široké příbuzenstvo a v tu ránu je před klubovnou fronta, jak si pamatují již jen starší členové. A zdá se, je marné vysvětlovat, že naopak, před koncem výdeje, se příchozí odbavují bez čekání, během několika minut.

Možná i z tohoto důvodu volí čím dál tím větší skupina našich členů výdej povolenky poštou. Nyní tento počet dosahuje pětiny vydaných povolenek, tedy více než 500 kusů. Což je pro pana Jandu pořádný kus práce, protože ne všichni členové si přečtou pečlivě pokyny pro vyřízení poštou v dopise, a posílají neúplné podklady, nebo neuhradili správně poplatky. Tím se celý proces ovšem komplikuje a zpomaluje. Protože je potřeba korespondovat s těmi, co neposlali vše, nebo neuhradili správně platby. Přitom výbor klade velký důraz na maximální zjednodušení celého procesu. Jak jste si všimli, již několik let neplatíte žádné manipulační poplatky. Na stránkách místní organizace jsme umístili kalkulačku plateb, kde stačí jednoduše vybrat věk a další parametry a výši platby vám to spočítá. Prostě, chce to trochu snahy ze strany členů, aby bylo problémů při výdeji co nejméně.

S výdejem povolenek souvisí úzce i opačný postup, tedy sběr povolenek a vyplněných sumářů. Zde je situace víceméně setrvalá. Zase se najdou výtečníci, kteří bez uzardění tvrdí, že oni vždycky odevzdávají sumář až v únoru, a nepřesvědčí je ani to, že na povolence, kterou vracejí, je datum vydání 4. leden 2016. Počet těchto nepořádníků je ale podle informací od hospodáře stálý. Kvalita vyplňování se také výrazně nemění. Jen se projevuje nejednotnost v názorech na způsob zapisování ryb, které hodlá rybář použít jako nástražní ryby pro lov dravců. Nejednotnost a zmatek bohužel často vnášejí i členové rybářské stráže. Vyžadují zapisování ryb, které si rybář donese z vlastního rybníčku, vyžadují zapisování nástražních ryb uvedením slov Nástražní rybka přímo do záznamu o úlovcích, což je špatně. Musíme vycházet z toho, že zákon nezná pojem nástražní ryba. Tento pojem zavádí až bližší podmínky výkonu rybářského práva. Ale způsob zapisování ryb určuje zákon a vyhláška. U každé ulovené a ponechané ryby je lovící povinen zapsat druh, počet ponechaných ryb a hmotnost, popřípadě míru. Takže zápis Nástražní ryby 10 ks je špatně.

S výdejem povolenek souvisí velmi úzce i zpracování materiálů k výdeji povolenek a jejich rozeslání. Již tři roky v této oblasti spolupracujeme s Českou poštou. Po dvou bezvadných letech se ovšem na konci roku 2016 stalo asi nevyhnutelné. Pokazilo se úplně vše, co se pokazit mohlo. Malou útěchou je, že vinou pracovníků České pošty. Proto jste v roce 2016 nedostali svoje dopisy před Štědrým dnem, jak jste zvyklí, ale až mezi vánočními svátky a Silvestrem a bohužel, někteří z vás až v novém roce. Nemá cenu pitvat, proč se tak stalo. Česká pošta uznala pochybení svých zaměstnanců a poskytla nám jako kompenzaci slevu 30 % z ceny služeb. Pro nás z toho plyne velká zkušenost, že musíme kontrolovat průběh zakázky od začátku prosince až do potvrzení odeslání dopisů. Pokud vám tímto selháním pošty vznikly komplikace, omlouváme se za ně, byť jsme je nezpůsobili.

Důležitou oblastí je i práce rybářské stráže. V loňském roce skupina čtyř členů RS, která opravdu aktivně kontroluje na našem revíru, zkontrolovala více než jeden tisíc rybářů, zjistila řadu přestupků, zadržela několik povolenek a zjistila a k přestupkovému řízení předala několik pytláků, tedy lovících bez jakéhokoliv dokladu. Kromě kontroly rybářů ale členové RS sledují i kvalitu vody a vše co souvisí s revírem.

Jsem přesvědčen, že výbor v roce 2016 svoje úkoly splnil, zajistil na potřebné úrovni všechny činnosti nezbytné k dobrému fungování organizace, dobře hospodařil, jak budete informování ve zprávě ekonoma a splnil i povinnosti při zarybnění revíru. Stejně tak jsem přesvědčen, že i za celé čtyřleté volební období jsou výsledky práce výboru velmi dobré.

Dovolte mi, abych poděkoval vám, členům, kteří se v loňském roce zapojili do práce v rámci spolku, abych poděkoval členům výboru, kteří odvedli kus práce a abych vám všem popřál do letošního roku hodně zdraví, pohody a úspěchů a to nejen rybářských.

Petrův zdar.

Ing. Jiří Hrazdil
předseda výboru PS