MRS z.s. PS Brno 3

Zpráva hospodáře na VČS PS MRS Brno 3 konané dne 5. 3. 2022

Dámy a pánové, vážené rybářky a rybáři. Na úvod několik čísel, jak jsme v druhém covidovém roce lovili ryby.

Jak jistě víte, letošní zpráva bude o dvou revírech, loni jsme definitivně získali do obhospodařování revír Dyje 10. Popis revíru najdete v BPVRP které jste dostali spolu s povolenkou. Charakter revíru je velmi podobný Svitavě, včetně vyskytujících se druhů ryb. Pro později narozené, revír dříve obhospodařovala MO 11 Brno, po rajonizaci v roce 1980 přešel revír pod MO Znojmo.

Na Svitavu 1 jsme v roce 2021 vysadili:

druh ks kg plnění poznámka
BR plotice 10 000 200 200 %
Podoustev 2 10 790 108 %
Ostroretka 1 13 800 138 %
Parma 1 1 425 zdarma
Parma 1 1 320 137 %
Jelec jesen 2 3 000 150 %
Mník 1 8 000 1 600 % rychlený
Kapr 3 1 872 4 900 144 %
Pstruh duhový 2 1 749 600 175 %
Lín 2 500 200 100 %
Pstruh obecný 0
Jelec tloušť 1 2 000 200 %

Úlovky členů Brno 3 na MP revírech MRS v roce 2021

druh kusů kg
kapr 5 558 15 271
lín 372 166
cejn velký 1 486 911
tloušť 140 75
okoun 238 36
parma 2 3
ostroretka 51 25
štika 145 345
candát 182 311
sumec 46 477
úhoř 91 67
pstruh obecný 15 5
pstruh duhový 1 170 44
lipan 0 0
siven 0 0
amur 112 464
bolen 30 65
karas stříbřitý 227 100
podoustev 43 13
ostatní 3 398 295
celkem 23 397 18 644

Do revíru Dyje 10 jsme v roce 2021 vysadili:

druh kusů kg
Kapr 3 1 025 1 600
Bolen 1 500
Ostroretka 1 9 000
Tloušť 1 1 100
Parma 1 400
Štika 2 68 30

Nebyl vysazen pstruh obecný z důvodu nedostatku násady, prvotně jsou pokrývány požadavky P revírů, na revíry MP nezbývá. Problém je s vodou, mnohé odchovné potoky jsou v létě téměř vyschlé. Bez vody se potočák odchovat nedá.

Celkové výsledky sumarizace ještě nejsou hotové, až je obdržíme budou k dispozici na našich webových stránkách. Na úlovcích i docházkách se podepsal KV-19. Musíme doufat, že letos se situace zlepší. Finanční náklady na revíry Svitava 1 a Dyje 10 jsou ve zprávě ekonoma Spolku pana Kotulana.

Problémem zůstává ostraha revírů. Letos rozšířil členy RS pan Lahoda, ale potřebovali bychom ještě nejméně dva aktivní členy.

Závěrem mi dovolte popřát vám pevné zdraví, pohodu a hodně úlovků v roce 2022.