MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva hospodáře na VČS PS MRS Brno 3 konané dne 10. 3. 2018

Dámy a pánové, kolegové rybářky a rybáři. V úvodu zprávy vás seznámím s násadami na revír Svitava 1 v roce 2017 a s úlovky našich členů na revírech MRS v témže roce.

kapr32 585 ks6 170 kg
lín3+1 000 ks600 kg
pstruh duhový21 700 ks600 kg
parma16 000 ks
jelec tloušť12 000 ks
ostroretka215 800 ks
podoustev210 000 ks
jelec jesen18 000 ks
mník14 200 ks

Loni nebyl vysazen pstruh potoční, pro nedostatek násady. Přednost dostaly revíry pstruhové, pokusíme se letos výpadek nahradit. Ale je nutné konstatovat, že vlivem sucha, kdy vysychají odchovné potoky je situace rok od roku horší a horší.

A v roce 2017 na revírech MRS ulovili.

počet docházek50 703
druhkusůkilo
kapr6 40018 022
lín904404
cejn2 5811 948
jelec tloušť344189
okoun797114
parma4354
ostroretka263132
štika 248596
candát399728
sumec94864
úhoř136103
PO3611
PD1075411
lipan10,3
siven20,6
amur138479
tolstolobik7113
karas stříbřitý521264
jelec jesen3318
mník147
podoustev17742
ostatní7 213497
celkem21 55925 316

Meziroční srovnání s roky 2014 -16 je ve stručnosti následující, méně jste na ryby chodili (menší počet docházek) a tím jste si méně ryb přisvojili.

rok2014201520162017
sumáře2307227722262195
docházky58151553555534750703
kusy23446263302377021559
kg29350297482800125316

Čím byl pokles docházek o cca 5000 v procentech cca 10 % způsoben nevím.

Docházky meziročně kolísají, ale 10 % pokles je velký.

Pár slov k novým BP, které jste dostali a budou platit do roku 2019. Je v nich řada změn, zmíním se o nich v diskuzi. Rozhodně si je přečtěte, ať se u vody nedostanete do problémů.

Na květen plánujeme již tradiční Lov kapra o ceny. Termín bude v dostatečném časovém předstihu zveřejněn na našich webových stránkách i ve vývěskách. Je ale možné, že se květnový termín nestihne, bude záležet zda se nám podaří zajistit vhodnou násadu. V tom případě by se termín posunul.

Závěrem mi dovolte popřát vám všem pevné zdraví, hodně pěkných rybářských zážitků a pohody. Děkuji za pozornost.