MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva hospodáře na VČS MO MRS Brno 3 konané dne 9. 3. 2013

Dámy a pánové, kolegyně rybářky, kolegové rybáři, začnu tím, co jsme v roce 2012 na náš revír Svitava 1 nasadili.

kapr33 684 ks7 600 kg
lín3+675 ks239 kg
cejn velký2-33 500 ks700 kg
pstruh duhový21 000 ks300 kg
pstruh obecný3750 ks300 kg
tloušť13 000 ks
bílá ryba 8 000 ks400 kg
jelec jesen110 000 ks
ostroretka147 640 ks
podoustev115 000 ks
parma111 000 ks
mník1+22 435 ks

Díky úpravě zarybňovacího plánu do kterého byl zařazen mník, byl roček mníka znovu vysazen celkem na pět míst, vždy pod jezy od Obřan až po Radlas. Bude vysazován každoročně a předpokládáme, že za tři roky by se mohl objevit v úlovcích. Při kontrolním odlovu agregátem se mník ukázal a pěkně narostl.

V roce 2012 naši členové na revírech MRS ulovili a přisvojili si celkem 23 666 ks ryb všech druhů o celkové váze 31 600 kg a potřebovali k tomu celkem 59 656 docházek k vodě. Bylo mezi nimi 8 991 ks kapra o váze 24 183 kg z čeho zcela jasně vyplývá jaká ryba je rybáři preferována. Meziroční nárůst úlovků 2011-12 je značný. Naši členové si v roce 2012 přisvojili o 1361 ks a 4875 kg ryb více než v roce 2011. Celkové výsledky sumarizace MRS ještě nejsou kompletně zpracovány, budou uveřejněny později.

V roce 2013 platí nové Stanovy a nové BPVRP, které jste dostali při výdeji povolenky. Je v nich dost změn, doporučuji přečtení. Pár slov ke změnám týkajících se našeho revíru Svitava 1. Platí celoroční hájení parmy, míra ostroretky je 35 cm, míra podoustve 28 cm. Nově se zavádí maximální denní přisvojení lína a ostroretky na 3ks každého druhu.

Výbor MO v roce 2012 rozhodl o našem rybochovu na rybníčku v Ořešíně. Nájemní smlouva je ukončena a rybochov v Ořešíně skončil. Vedl nás k tomu stálý a každoročně se zvyšující problém s nedostatkem vody. Ryba se bez vody chovat nedá , provozovat rybochov se ztrátou je neekonomické, je mnohem lepší ryby nakoupit od profesionálních chovatelů.

Na závěr jsem si ponechal, co nás všechny trápí rok od roku víc a víc. Jedná se o chování některých členů u vody, kterého býváte mnohdy svědky. Naše MO je druhá největší v MRS. Suvereně nejlepší, psáno v úvozovkách jsme v počtu potrestaných členů za přestupky zákona a BP. Budu konkrétní, ponechání si více kusů ryb než povolují BP, přisvojování hájených ryb atd. Každý člen by měl a já doufám, že zná druhy ryb a doby hájení jednotlivých druhů.

Po násadách kapra a duháka nastávají u vody situace odpovídající nájezdům Tatarů . Prosím nemlčte, kradou vám vaše ryby nebojte se sami ozvat. Není v možnostech RS, aby byla všude tam, kde se podobné věci dějí, navíc RS mají své povinnosti v zaměstnání a k vodě se vždy nedostanou. Nebojte se zavolat pokud budete svědky podobného drancování našeho revíru, pokud bude možné pokusíme se zjednat nápravu.

Závěrem, pár optimistějších slov. Plánujeme 11.5. 2013 uskutečnit již tradiční Lov kapra o ceny, pokud jarní voda nezboří náplatky na jezu, tak bude lov v Obřanech. Jez byl opraven našimi členy vlastně ilegálně a patří jim za to dík.

Závěrem vám všem přeji hodně zdraví, pohody a krásných úlovků v roce 2013.