MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva hospodáře na výroční schůzi MO MRS Brno 3 v roce 2010

Dámy a pánové,

úvodem pár čísel o násadách na náš revír Svitava 1. Loni jsme nasadili:

kapr32 423 ks4 812 kg
lín31 148 ks410 kg
cejn velký24 400 ks1 500 kg
pstruh obecný14 210 ks 
pstruh obecný2600 ks150 kg
pstruh duhový22 642 ks1000 kg
lipan13 000 ks
ostroretka118 100 ks
ostroretka23 700 ks
tloušť17 000 ks
jesen19 700 ks
jesen2250 ks
parma11 800 ks
parma23 700 ks
podoustev216 800 ks
bílá ryba22 000 ks300 kg
celkem81 473 ks8 172 kg

Celková cena nasazených ryb je 772 762 Kč.

V souvislosti s násadami a penězi na ně vynaloženými ostře vynikne událost, která náš revír potkala na přelomu ledna a února letošního roku. Vlivem dlouhotrvajících mrazů, zamrznutí mušovských nádrží náš revír poprvé v masové míře navštívili kormoráni. Mnozí z vás se mohli na vlastní oči přesvědčit, co dokáží. Mrtvé ostroretky, parmy i tloušti se povalovali nejen na ledě, ale byli i na silnicích, jak je při přeletech kormoráni vyvrhávali. Dokonce nám volala MP, že na revíru došlo k nějaké otravě, všude ležely uhynulé ryby. Škody na reofilní rybě budou značné, náhrada nebude žádná. Podle platného právního řádu se totiž ryba v revíru považuje za res nulius, tedy věc ničí.

K úlovkům na našem revíru, celková sumarizace ještě zpracována není, naši členové Svitavu navštěvovali méně, než v roce 2008, počet docházek poklesl. Klesly i úlovky ostroretky, zde se projevilo zvýšení míry na 35cm. Celkové výsledky budou zveřejněny na našem webu a ve vývěsních skříňkách.

V roce 2009 jsme provozovali rybochovné zařízení v Ořešíně, na podzim se zde slovilo 7000ks tl.1 , byli nasazeno do Svitavy. Výsledek nebyl dobrý, nepříznivě se projevil nedostatek vody v létě a podstatné snížení hladiny. Letos do Ořešína plánujeme nasadit podoustev a lovit až na přesrok, jako dvouročka.

Loni jsme rozšířili a posílili naši RS o 3 členy v optimálním věku mezi 30- 40 roky. Nejčastější přestupky na našem revíru jsou nezapisované úlovky, příchody k vodě a manipulace s ulovenými rybami. RS se snaží řešit domluvou, nebo písemným upozorněním do povolenky. Pokud jste svědky jakéhokoli porušování BP, neváhejte a RS upozorněte. Hospodské řeči, že ten odnesl víc ryb než je povoleno jsou k ničemu. Jsou to vaše ryby a ti nepoctiví okrádají vás.

Ke správnému zapisování přisvojených ryb, ryby které mají ze zákona stanovenou minimální délku se zapisují hned po ulovení, zapíše se druh ryby a délka v cm. V praxi to znamená, přisvojím si ostroretku, napíši ostroretka, 33, další 35, atd. Po skončení lovu napíši celkový počet, hmotnost se zapíše při odchodu od vody, nejpozději do příští docházky. Ryby, které nemají stanovenou zákonnou míru se zapisují bezprostředně po ulovení jen druhově například plotice, neuvádí se délka a po skončení lovu se zapíše počet kusů , hmotnost musí být zapsána nejpozději do příští docházky.

V roce 2009 prudce stoupl počet našich členů, kterým byla zadržena povolenka, převážně na mušovských nádržích. Nejčastější přestupek, je lov mimo stanovenou dobu, lov na více udic. lov na nepovolenou nástrahu, lov do čeřínku a na pruty současně. Svazová kárná komise je a bude nekompromisní a je zbytečné kvůli hodině nelovit třeba ½ roku.

Přestupky řešené svazovou kárnou komisí v roce 2009

lov po st.době lovu215
lov ryb v době hájení+ponechání si ryby nedos.min.délku94
lov bez platných dokladů11
urážka, napadení RS9
lov na 3 a více udic79
nedopsané váhy, míry, kusy ryb, nástražní ryby a dny lovu101
použití za nástrahu ryby nedosahují nejmenší lovné délky6
lov na 2 udice a čeřínek46
ostatní drobné přestupky + lov u tělesa hráze29
celkem590

Do BP na rok 2011 bude na revíru Svitava 1 navrženo hájení horní části revíru. Hájen bude úsek od jezu v Bílovicích nad Svitavou po železniční most u druhého tunelu. Zákaz lovu bude od 1.11. do 15. 4. Jedná se o úsek, kde se vyskytuje a vysazuje pstruh potoční, který je v té době hájen z důvodů rozmnožování. Také bude navržena změna míry u tlouště na 30cm.

Závěrem mně dovolte popřát vám hodně zdraví štěstí a samozřejmě rybářských úspěchů v letošním roce. Děkuji za pozornost.