MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva hospodáře na výroční schůzi MO MRS Brno 3 v roce 2008

Dámy a pánové,

úvodem vás seznámím z výsledky hospodaření v loňském roce. Do revíru Svitava 1 bylo v roce 2007 vysazeno:

kapr32 244 ks4 500 kg
lín2-31 728 ks370 kg
cejn velký3+10 000 ks1 200 kg
pstruh duhový22 450 ks750 kg
pstruh obecný1-33 764 ks 
parma11 500 ks 
ostroretka1- 219 500 ks 
lipan13 000 ks 
podoustev15 000 ks 
podoustev25 300 ks 
tloušť24 000 ks 
jelec jesen13 750 ks 

Cena nasazených ryb včetně doprovodných nákladů je 564 826 Kč.

Něco k úlovkům v roce 2007

Naši členové ulovili na Svitavě 1 celkem 5 486 ks ryb o váze 4 652,2 kg. Potřebovali k tomu 10 870 docházek. Jednotlivé druhy a počty ryb jsou k dispozici a pokud bude zájem v diskuzi odpovím. Celková sumarizace v rámci MRS ještě není zpracována, konečná podoba bude zveřejněna ve vývěsních skříňkách a na webových stránkách.

V roce 2007 jsme provozovali rybochov už jen na rybníčku v Ořešíně. Na podzim bude sloven a násada dvouročka ostroretky půjde do Svitavy 1. Ostrahu revíru má na starosti Rybářská stráž, která má nyní 9 členů. Všichni jsou řádně proškoleni a znají rozsah svých pravomocí. Je na Vás, aby jste se na ně v případě potřeby obraceli. Musím konstatovat, že se nedaří zajistit ostrahu revíru v úseku Bílovic a problémy máme i v úseku od Radlasu dolů. Bude nutné RS posílit, hlavně o mladé členy kteří budou ochotni kolem vody chodit.

K dodatku BP pro letošní rok vás upozorňuji na nové ustanovení, které se týká lovu ryb lososovitých. Platí, že po ponechání si tří kusů končí denní lov, tak jak platí na vodách P. Jedná se návrh naší MO schválený Sjezdem MRS.

Vrátím k sumarizaci úlovků trošku jinak. MRS je instituce, která dokáže vloženou korunu zhodnotit více jak 70×. Neplatí to pochopitelně pro drtivou většinu z Vás, ale jsou tací. Osobně nejsem příznivcem nějakých omezování, ale čísla jsou alarmující. Velmi malá část jen 3% rybářů se významně podílí na celkových úlovcích. Potom jsou slyšet nářky, že ve vodě nic není. Bohužel musím konstatovat, že se pár jedinců snaží dělat ze Svazového rybolovu dojnou krávu. Žádné předpisy ani zákon sice neporušují, ale ze systému čerpají nehorázně. Pokud bude zájem, můžeme se v diskuzi k tomuto problému vrátit, podklady jsou k dispozici.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně zdraví, štěstí a rybářských úspěchů v letošním roce.