MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva hospodáře na výroční schůzi MO MRS Brno 3 v roce 2007

Dámy a pánové,

úvodem mé zprávy vás seznámím s výsledky hospodaření v uplynulém roce. Do revíru Svitava 1 bylo v roce 2006 vysazeno:

kapr32 389 ks5 000 kg
lín2-31 920 ks500kg
cejn velký3+4 000 ks1 200 kg
pstruh duhový22 267 ks700 kg
pstruh obecný2930 ks 
parma14 000 ks 
ostroretka219 220 ks 
lipanroček1 500 ks 
podoustev110 000 ks 
podoustev27 000 ks 
jelec tloušť1530 ks115 kg
jelec jesen19 000 ks 
bílá ryba 15 000 ks500 kg

Cena nasazených ryb včetně doprovodných nákladů je 603 251 Kč.

Něco k úlovkům v roce 2006. Na našem revíru Svitava 1 bylo uloveno celkem 6 674 ks ryb o váze 5 567 kg. Bylo k tomu nutné 18 102 docházek k vodě. Naši členové se na tomto výsledku podíleli následovně: počet docházek 55%, kusů 79% a kg 74%. Tato čísla nejsou definitivní, mnoho MO ještě nedodalo sumarizaci na sekretariát MRS, i když termín je již dávno prošlý. Přesné výsledky budou uveřejněny ve vývěsních skříňkách a webových stránkách naší MO.

Největší ulovená ryba na Svitavě byl sumec 7,5 kg ulovený v Maloměřicích. Na našem revíru stojí za zmínku i úlovek parmy 85 cm, 5,3 kg a pstruha obecného 60 cm, 2,1 kg. V úlovcích ostroretky, tlouště a pstruha duhového je náš revír jedničkou v MRS.

Na revírech MRS ulovili naši členové tyto trofejní ryby:
Největší ulovená ryba byl sumec 180 cm, 48 kg z revíru Rokytná 3A;
kapr 86 cm, 18,7 kg byl uloven na revíru Dyje 4B;
tolstolobik 116 cm, 24 kg je rovněž z Dyje 4B;
amur 99 cm, 14,5 kg, opět Dyje 4B;
štika 112cm, 13,5kg ulovena na revíru Jihlava 6;
candát 92 cm, 9,6 kg uloven na revíru Dyje 5;
pstruh duhový 60 cm, 2,7 kg je z pstruhového revíru Svratka 7-8;
největší ryba ulovená ženou je sumec 138 cm, 18 kg z Dyje 15 (Vranovská přehrada).

V roce 2006 jsme provozovali rybochov už jen na rybníčku v Ořešíně. Poprvé jsme zde vyzkoušeli ostroretku chovat ve dvouletém cyklu a výsledek byl velmi dobrý, slovilo se 19 200 ks ostroretky 2, která byla nasazena na náš revír. V tomto trendu budeme pokračovat i nadále.

Ostrahu revíru má na starosti Rybářská stráž, která má nyní 9 členů. Všichni jsou řádně proškoleni a znají rozsah svých pravomocí. Je na Vás, aby jste se na ně v případě potřeby obraceli.

Nyní pár vět k úlovkům značkovaných ryb. Značkování ryb se provádí z důvodů kontroly přírůstků, migrací a se značkovanými rybami se můžete setkat na Dyji 5 a 7 a na Jihlavě 7-8 Dalešická přehrada.Mohou vytahovat i do revíru Svratka 1. Kotvičková značka je umístěna pod hřbetní ploutví ryby. Postup jak s takto označenou rybou zacházet je popsán v BPVRP, pokusím se ho stručně připomenout. Značka se velmi rychle potáhne řasou a zezelená. Je třeba ji opatrně očistit a pak máme několik možností. Pokud ryba nemá míru, nebo je hájená je třeba zapsat číslo a tvar značky, změřit její délku, odhadnout váhu a vrátit opatrně do vody. Úlovek ohlásit na sekretariát MRS ,Soběšická 83 a v hlášení uvést dobu a místo úlovku. Pokud má ryba míru a rybář si ji ponechá je postup stejný, pouze k hlášení přiloží sejmutou značku. Pokud mírovou rybu vrátí do vody, (chyť a pusť) značku na rybě ponechá a úlovek ohlásí. Každý rok se losují tři rybáři, kteří úlovek značkované ryby ohlásí.

Dovolte, abych Vás upozornil na lov ryb do čeřínku. V Bližších podmínkách výkonu rybářského práva platných pro rok 2007 je změna vycházející ze zákona o rybářství. Při lovu čeřínkem nesmí být pruty (udice) nastraženy. Na našem revíru Svitava 1 je lov do čeřínku povolen od husovického jezu až na konec revíru po soutok ze Svratkou. Další změna na Svitavě 1 je v míře podoustve, nyní je míra 28 cm.

Domnívám se a statistické výsledky tomu nasvědčují, že ustanovením o ponechání 1 ks kapra na docházku se úmysl neodchytat kapra hned po vysazení naplnil. Mnohem víc rybářů dosahuje úlovku, jak lze doložit.

Závěrem mi dovolte popřát Vám hodně zdraví, štěstí a rybářských úspěchů v letošním roce.