MRS PS Brno 3, o.s.

Zpráva hospodáře na výroční schůzi MO MRS Brno 3 v roce 2004

Dámy a pánové,

dovolím si začít bilancováním uplynulých třinácti let od roku 1991 do roku 2003. V tomto období jsme do našeho revíru Svitava 1 nasadili:

22 799 kusů kapra o váze 36 798 kg,
5 803 kusů lína, váha 909 kg,
73 000 kusů cejna velkého o váze 7 600 kg,
34 000 kusů bílé ryby o váze 3 170 kg,
16 980 kusů pstruha obecného,
13 201 kusů pstruha duhového.

Z reofilních druhů ryb v kategorii roček bylo do revíru vysazeno 154 000 kusů ostroretky stěhovavé, 53 850 kusů jelce tlouště, 20 940 parem a v posledních pěti letech 64 480 ročků podoustve říční. Naší snahou je podoustev do Svitavy znovu vrátit. Letos by se podoustev měla objevit mezi úlovky, kusy ulovené v roce 2003 už dosahovaly délky 26 až 28 cm. Míra podoustve na Svitavě je 30 cm.

Po totální otravě, která postihla náš revír v roce 1985 a kdy jen největší optimisté doufali, že se řeka vzpamatuje, se díky správně zvolené koncepci vysazování ryb podařilo dostat Svitavu na úroveň, kterou nám mohou mnohé organizace závidět. Dovolím si prohlásit že rybí obsádka na našem revíru je stejná, nebo možná i lepší než v době mého mládí, a to je před padesáti lety.

V loňském roce jsme do revíru Svitava 1 vysadili:

kapr2323 ks4470 kg
lín975 ks155 kg
cejn velký5000 ks1000 kg
pstruh duhový2254 ks600 kg
pstruh obecný1250 ks 
parma (roček)2000 ks 
ostroretka (roček)17100 ks 
lipan (roček)1500 ks 
jelec jesen (roček)10000 ks 
bílá ryba5000 ks500 kg

Cena nasazených ryb včetně doprovodných nákladů je 514 543 Kč.

Tato částka na zarybnění je absolutně nejvyšší v celé historii naší organizace a tomu odpovídá i množství ulovených ryb na revíru.

Na našem revíru bylo v roce 2003 uloveno celkem 7 162 ks ryb o váze 7 100 kg. Bylo k tomu nutných 20 367 docházek k vodě. Naši členové se na tomto výsledku podíleli následovně: počet docházek 50,9 %, počet kusů 57,8 % a počet kilogramů 57,5 %, tedy asi polovinou ve všech ukazatelích. Došlo k enormnímu nárůstu úlovků ostroretky, na 1 804 kusů o váze 768 kg. Celkové výsledky sumarizace budou uveřejněny ve vývěsních skříňkách a na internetových stránkách naší MO.

V roce 2003 jsme provozovali rybochovná zařízení v Ořešíně a na Mokré Hoře. Na podzim zde bylo sloveno 2 160 kusů ročka parmy, 26 300 kusů ročka ostroretky a 14 480 ks ročka podoustve. Při katastrofálním nedostatku vody je dosažený výsledek téměř zázrak.

V loni jsme 10. května uspořádali oblíbené rybářské závody v lovu kapra za účasti 122 rybářů z šesti MO MRS. Zvítězil náš člen, pan Giorgio Vallone, druhé místo obsadil pan Stanislav Kincl z MO Brno 1 a třetí byl pan Miloslav Bozek, který je rovněž náš člen. Naší snahou bude i letos závody uskutečnit. Předběžný termín je sobota 15. května.

Ostrahu revíru má na starosti Rybářská stráž, která má nyní 11 členů. Problémy s dodržováním Rybářského řádu byl hlavně při vysazování pstruha duhového. Někteří rybáři v zápalu lovecké vášně zapomínají počítat do tří, což je povolený počet ulovených lososovitých ryb a pak se diví, že jim Rybářská stráž zadrží povolenku. Byly i problémy s pytláky a byla nutná pomoc jak Městské policie, tak Policie České republiky.

Závěrem mě dovolte popřát Vám hodně zdraví pohody a hlavně pěkné úlovky v roce 2004.