MRS PS Brno 3, o.s.

STANOVY
Moravského rybářského svazu

Aktuální znění Stanov naleznete na webových stránkách MRS.