MRS PS Brno 3, o.s.

Výbor MO MRS Brno 3 ve spolupráci s Úřadem městské části Maloměřice a Obřany pořádá dne 27. října 2007

2. ročník

Svitavský podzimní pohár 2007

závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou a feeder

Výsledky

Výsledky Svitavského podzimního poháru 2007


Organizační výbor

ředitel závodu
Drahomír Brázda
hlavní rozhodčí
Karel Kratochvil
technický ředitel
Ing. Petr Janda

Startovné a přihlášky

Prezence účastníků proběhne v okolí tohoto místa (odkaz směřuje na mapu)

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 20. října 2007, a to buď písemně na adresu Jiří Hrazdil, Vranovská 20, 614 00 Brno, nebo elektronicky na brno3@momrs.cz.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, adresu a zpětný telefonický nebo e-mailový kontakt. Každou přihlášku telefonicky nebo e-mailem potvrdíme.

Startovné je stanoveno ve výši: 250,- Kč a bude hrazeno při prezenci.

Vzhledem k možnostem závodní trati je počet účastníků omezen na 36.

Aktuálně přihlášených rybářů: 34

Trofeje a ceny

Pro osm nejlepších lovících jsou připraveny hodnotné věcné ceny. Závodníci na prvních třech místech obdrží kromě věcné ceny i pohár.

Popis závodního úseku

461 134 Svitava 1. Úsek řeky Svitavy nad splavem na Mlýnském nábřeží v Obřanech u konečné tramvaje číslo 4, levý břeh řeky. Jedná se o mírně proudící úsek s hloubkou od 120 do 180 cm. Šířka řeky v závodním úseku je 15-25 metrů. Upozorňujeme, že vzhledem k terénu kolem řeky (ploty zahrádek blízko řeky) nelze na všech vylosovaných místech použít odkládací biče (děličky), je třeba oddělit na dvakrát.

Vozidla je nutno zaparkovat na parkovišti a je zakázáno vjíždět na travnaté plochy kolem řeky.

Výskyt ryb

V úseku se vyskytuje kapr obecný, parma obecná, podoustev říční, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, cejn velký, cejnek malý, jelec tloušť, jelec jesen, okoun říční, štika obecná, hrouzek obecný, ouklej obecná a řada dalších druhů ryb.

Pravidla rybolovu

Loví se dle Bližších podmínek pro výkon rybářského práva MRS s následujícími omezeními.

 1. Množství krmiva je omezeno na 15 litrů na kolo, množství živých návnad je omezeno na 2 litry na kolo, patentka se zakazuje jak v krmení, tak na háček. Krmení je povoleno 5 minut před zahájením kola.
 2. Loví se na jeden prut s jedním návazcem na háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem.
 3. Závodní trať je rozdělena do tří sektorů po 12 závodnících. Místo v sektoru se losuje. Po prvním kole následuje změna místa.
 4. Při vylovování ryby, pokud ji nelze lehce zvednout na prutu, musí být použito podběráku, pomoc druhé osoby není povolena. Povinné vybavení lovícího je dle Bližších podmínek MRS, navíc podběrák a nádoba o objemu minimálně 15 litrů na přechování ryby do příchodu rozhodčího. Závodník, který nebude mít k dispozici nádobu na uchování ryb, bude vyloučen ze závodu. Veškerá manipulace s úlovky musí být rychlá a šetrná. Žádná ryba nesmí být umístěna do vezírku. Všechny ryby budou po změření puštěny zpět do revíru, pokud nerozhodne pořadatel jinak.
 5. Hodnotí se všechny ulovené ryby, 1 cm = 1 bod, body zapisuje do karty závodníka pouze rozhodčí.
 6. Stanovení pořadí lovících v sektoru bude provedeno podle součtu délek ulovených ryb, v případě rovnosti součtů je další kritérium počet ulovených ryb a jako další kritérium je největší ulovená ryba. Stanovení celkového pořadí v závodu bude provedeno součtem dosažených pořadí v kolech, v případě shodnosti se bere v úvahu počet dosažených bodů.
 7. Protesty lze podat nejpozději 20 minut po skončení závodu u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Časový rozvrh závodu

6.30 - 7.00prezence lovících
7.00 - 7.30losování sektorů a míst pro obě kola
7.30 - 8.55přesun na závodní místa a příprava
8.55 - 9.00krmení
9.00 - 11.301. kolo závodu
11.30 - 13.25přestávka na občerstvení, změna místa a příprava
13.25 - 13.30krmení
13.30 - 16.002. kolo závodu
16.30vyhlášení výsledků a předání cen

Drobné změny časového rozvrhu jsou vyhrazeny.

Důležité informace pro závodníky

 1. Lovíme na revíru MRS, musíme tedy dodržovat všechna ustanovení zákona 99/2004Sb. a Bližších podmínek.
 2. Veškeré ryby musí přeměřit a do karty zapsat rozhodčí, který je označen kartičkou s nápisem rozhodčí.
 3. Protože závody probíhají na veřejném prostranství, upozorňuji na nutnost nenechávat rybářské vybavení ani osobní věci bez dozoru.
 4. Občerstvení bude zajištěno pořadatelem v obvyklém rozsahu (grilovaná klobása, teplé nápoje, studené nápoje).
 5. Po celou dobu konání závodu bude lovícím k dispozici mobilní WC.
 6. Naše závody jsou především zábava. Případné spory prosím řešte s úsměvem.

Hodně rybářských úspěchů a příjemně strávený den vám přeje

Jiří Hrazdil