MRS PS Brno 3, o.s.

Výbor MRS p. s. Brno 3 pořádá dne 30. června 2019

Svitavský pohár 2019

závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou


Výsledky

Výsledky ze Svitavského poháru 2019 se nachází na samostatné stránce.


Organizační výbor

ředitel závodu
Jiří Hrazdil st.
hlavní rozhodčí
Jiří Hrazdil ml.

Startovné a přihlášky

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 24. června 2019. Zasílejte je na e-mailovou adresu brno3@momrs.cz.

V přihlášce je třeba uvést jméno a příjmení. Každou přihlášku telefonicky nebo e-mailem potvrdíme.

Startovné je stanoveno ve výši 300,- Kč a bude hrazeno při prezenci.

Vzhledem k možnostem závodní trati je počet účastníků omezen na 30. Rozhoduje pořadí došlých přihlášek.

Aktuálně přihlášených rybářů: 27

Trofeje a ceny

Závodníci na prvních třech místech obdrží pohár a finanční odměnu. Pohárem budou odměněni i vítězové sektoru.

Popis závodního úseku

461 134 Svitava 1. Úsek řeky Svitavy nad splavem na Mlýnském nábřeží v Obřanech u konečné tramvaje číslo 4, levý břeh řeky. Jedná se o mírně proudící úsek s hloubkou od 130 do 180 cm. Šířka řeky v závodním úseku je 20-25 metrů.

Vozidla je nutno zaparkovat na parkovišti a je zakázáno vjíždět na travnaté plochy kolem řeky. Pokud nebudou ukončeny stavební práce na parkovišti pod mostem, bude nezbytné parkovat na ulici Mlýnské nábřeží.

Výskyt ryb

V úseku se vyskytuje kapr obecný, parma obecná, podoustev říční, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, cejn velký, cejnek malý, jelec tloušť, jelec jesen, okoun říční, štika obecná, hrouzek obecný, ouklej obecná a řada dalších druhů ryb.

Pravidla rybolovu

Loví se dle Bližších podmínek pro výkon rybářského práva MRS s následujícími omezeními.

 1. Množství krmiva je omezeno na 6 litrů na kolo, množství živých návnad je omezeno na 1 litr na kolo, patentka se zakazuje jak v krmení, tak na háček. Krmení je povoleno 10 minut před zahájením kola.
 2. Loví se na jeden prut s jedním návazcem.
 3. Závodní trať je rozdělena do pěti sektorů po 6 závodnících. Místo v sektoru se losuje. Po prvním kole následuje změna místa. Při nižším počtu závodníků se počet míst v sektoru sníží.
 4. Při vylovování ryby, pokud ji nelze lehce zvednout na prutu, musí být použito podběráku, pomoc druhé osoby není povolena. Povinné vybavení lovícího je dle Bližších podmínek MRS, navíc podběrák a nádoba o objemu minimálně 15 litrů na přechování ryby do příchodu rozhodčího. Závodníkovi, který nebude mít k dispozici nádobu na uchování ryb, nebude umožněn start v závodu. Veškerá manipulace s úlovky musí být rychlá a šetrná. Žádná ryba nesmí být umístěna do vezírku. Všechny ryby budou po změření puštěny zpět do revíru, pokud nerozhodne pořadatel jinak.
 5. Hodnotí se všechny ulovené ryby, 1 cm = 1 bod, body zapisuje do karty závodníka pouze rozhodčí.
 6. Stanovení pořadí lovících v sektoru bude provedeno podle součtu délek ulovených ryb, v případě rovnosti součtů je další kritérium největší ulovená ryba. Stanovení celkového pořadí v závodu bude provedeno součtem dosažených pořadí v kolech, v případě shodnosti se bere v úvahu počet dosažených bodů.
 7. Protesty lze podat nejpozději 20 minut po skončení závodu u hlavního rozhodčího.

Časový rozvrh závodu

6.00 - 6.30prezence lovících
6.30 - 7.00losování sektorů a míst pro obě kola
7.00 - 8.50přesun na závodní místa a příprava
8.50 - 9.00krmení
9.00 - 11.301. kolo závodu
11.30 - 12.50přestávka na občerstvení, změna místa a příprava
12.50 - 13.00krmení
13.00 - 15.302. kolo závodu
16.15vyhlášení výsledků a předání cen

Drobné změny časového rozvrhu jsou vyhrazeny.

Důležité informace pro závodníky

 1. Lovíme na revíru MRS, musíme tedy dodržovat všechna ustanovení zákona 99/2004Sb. a Bližších podmínek. Všichni lovící musí mít platné doklady (Rybářský lístek a povolenka), zapsáno datum a revír. Pokud bude chtít lovící zajistit krátkodobou povolenku (hostenku v ceně 170,-Kč) musí o její vyřízení požádat v přihlášce.
 2. Veškeré ryby musí přeměřit a do karty zapsat rozhodčí, který je označen kartičkou s nápisem rozhodčí.
 3. Protože závody probíhají na veřejném prostranství, upozorňuji na nutnost nenechávat rybářské vybavení ani osobní věci bez dozoru.
 4. Občerstvení bude zajištěno pořadatelem v obvyklém rozsahu (stánek – polévky, klobásky, pivo, limo, káva).
 5. Po celou dobu konání závodu bude lovícím k dispozici WC.
 6. Naše závody jsou především zábava. Případné spory prosím řešte s úsměvem.
 7. Na žádost mnohých účastníků opět budu zajišťovat dovoz živých nástrah, konkrétně červů a pinek, možno je objednat i kukly. Zájemci se mohou ozvat na telefon nebo e-mail ovšem s dostatečným předstihem, prosím.

Hodně rybářských úspěchů a příjemně strávený den vám přeje

Jiří Hrazdil