MRS PS Brno 3, o.s.

Výbor MRS MO Brno 3, o. s. pořádá dne 3. července 2010

5. ročník

Svitavský letní pohár 2010

závod jednotlivců v lovu ryb udicí na plavanou a feeder

Výsledky

Výsledky ze Svitavského letního poháru 2010 se nachází na samostatné stránce.


Organizační výbor

ředitel závodu
Drahomír Brázda
hlavní rozhodčí
Jiří Hrazdil st.

Startovné a přihlášky

Přihlášky je nutné zaslat nejpozději do 25. června 2010. Písemné na adresu Jiří Hrazdil, Vranovská 20, 614 00 Brno, nebo elektronické na brno3@momrs.cz.

V přihlášce je třeba uvést jméno, příjmení, adresu a zpětný telefonický nebo e-mailový kontakt. Každou přihlášku telefonicky nebo e-mailem potvrdíme.

Startovné je stanoveno ve výši 300 Kč a bude hrazeno při prezenci.

Vzhledem k možnostem závodní trati je počet účastníků omezen na 30.

Aktuálně přihlášených rybářů: 26

Trofeje a ceny

Závodníci na prvních třech místech obdrží pohár a finanční odměnu.

Závodníci do desátého místa obdrží věcné ceny.

Popis závodního úseku

461 134 Svitava 1. Úsek řeky Svitavy nad splavem na Mlýnském nábřeží v Obřanech u konečné tramvaje číslo 4, levý břeh řeky. Jedná se o mírně proudící úsek s hloubkou od 120 do 180 cm. Šířka řeky v závodním úseku je 15-25 metrů. Upozorňujeme, že vzhledem k terénu kolem řeky (ploty zahrádek blízko řeky) je na některých vylosovaných místech obtížné používat odkládací biče (děličky), je třeba oddělit na vícekrát.

Vozidla je nutno zaparkovat na parkovišti a je zakázáno vjíždět na travnaté plochy kolem řeky.

Výskyt ryb

V úseku se vyskytuje kapr obecný, parma obecná, podoustev říční, ostroretka stěhovavá, plotice obecná, cejn velký, cejnek malý, jelec tloušť, jelec jesen, okoun říční, štika obecná, hrouzek obecný, ouklej obecná a řada dalších druhů ryb.

Pravidla rybolovu

Loví se dle Bližších podmínek pro výkon rybářského práva MRS s následujícími omezeními.

 1. Množství krmiva je omezeno na 6 litrů na kolo, množství živých návnad je omezeno na 1 litr na kolo, patentka se zakazuje jak v krmení, tak na háček. Krmení je povoleno 5 minut před zahájením kola.
 2. Loví se na jeden prut s jedním návazcem na háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem.
 3. Závodní trať je rozdělena do tří sektorů po 10 závodnících. Místo v sektoru se losuje. Po prvním kole následuje změna místa.
 4. Při vylovování ryby, pokud ji nelze lehce zvednout na prutu, musí být použito podběráku, pomoc druhé osoby není povolena. Povinné vybavení lovícího je dle Bližších podmínek MRS, navíc podběrák a nádoba o objemu minimálně 15 litrů na přechování ryby do příchodu rozhodčího. Závodníkovi, který nebude mít k dispozici nádobu na uchování ryb, nebude umožněn start v závodu. Veškerá manipulace s úlovky musí být rychlá a šetrná. Žádná ryba nesmí být umístěna do vezírku. Všechny ryby budou po změření puštěny zpět do revíru, pokud nerozhodne pořadatel jinak.
 5. Hodnotí se všechny ulovené ryby, 1 cm = 1 bod, body zapisuje do karty závodníka pouze rozhodčí.
 6. Stanovení pořadí lovících v sektoru bude provedeno podle součtu délek ulovených ryb, v případě rovnosti součtů je další kritérium největší ulovená ryba. Stanovení celkového pořadí v závodu bude provedeno součtem dosažených pořadí v kolech, v případě shodnosti se bere v úvahu počet dosažených bodů.
 7. Protesty lze podat nejpozději 20 minut po skončení závodu u hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. V případě zamítnutí protestu vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Časový rozvrh závodu

6.00 - 6.30prezence lovících
6.30 - 7.00losování sektorů a míst pro obě kola
7.00 - 8.55přesun na závodní místa a příprava
8.55 - 9.00krmení
9.00 - 11.301. kolo závodu
11.30 - 13.25přestávka na občerstvení, změna místa a příprava
13.25 - 13.30krmení
13.30 - 16.002. kolo závodu
16.30vyhlášení výsledků a předání cen

Drobné změny časového rozvrhu jsou vyhrazeny.

Důležité informace pro závodníky

 1. Lovíme na revíru MRS, musíme tedy dodržovat všechna ustanovení zákona 99/2004 Sb. a Bližších podmínek. Všichni lovící musí mít platné doklady, zapsáno datum a revír. Pokud bude chtít lovící zajistit krátkodobou povolenku (hostenku), musí o její vyřízení požádat v přihlášce.
 2. Veškeré ryby musí přeměřit a do karty zapsat rozhodčí, který je označen kartičkou s nápisem rozhodčí.
 3. Protože závody probíhají na veřejném prostranství, upozorňuji na nutnost nenechávat rybářské vybavení ani osobní věci bez dozoru.
 4. Občerstvení bude zajištěno pořadatelem v obvyklém rozsahu (grilovaná klobása, teplé nápoje, studené nápoje).
 5. Po celou dobu konání závodu bude lovícím k dispozici mobilní WC.
 6. Naše závody jsou především zábava. Případné spory prosím řešte s úsměvem.

Hodně rybářských úspěchů a příjemně strávený den vám přeje

Jiří Hrazdil