MRS z.s. PS Brno 3

23. září 2021

Vážení kolegové, dne 21.9.2021 bylo provedeno vysazení násady kapra na revír Dyje 10. Celkem bylo vysazeno 12q násady t. j. 750 kusů o průměrné váze 1,55 kg a průměrné délce 44 cm. Naše zarybňovací povinnost na tento revír je 550 kusů (K3 – 1,20 kg). Násada byla vysazena na dvě místa.