MRS z.s. PS Brno 3

21. března 2021

Hájení některých druhů ryb

16. března začalo hájení některých druhů ryb (jelec tloušť, jeseter, vyza, ostroretka stěhovavá, parma obecná, parma východní a podoustev říční (jelec jesen je hájen celoročně)). Vzhledem k tomu, že se tyto ryby nyní připravují na přirozený výtěr, žádáme členy aby se co nejvíce vyvarovali lovu těchto konkrétních rybích druhů a lovili ryby, které hájené nejsou.