MRS PS Brno 3, o.s.

19. února 2021

ZMĚNA TERMÍNU PRO ÚHRADU ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

Svazový výbor hlasováním per rollam (elektronické hlasování) schválil pro rok 2021 mimořádné posunutí termínu pro úhradu členského příspěvku za rok 2021 na termín 30. 4. 2021. Pokud nebude členský příspěvek uhrazen do tohoto data, bude automaticky, na základě ustanovení Stanov MRS, ukončeno členství.