MRS z.s. PS Brno 3

21. května 2020

Mimořádná manipulace na jezu Maloměřice!

Upozorňujeme členy spolku, že dnes 21. 5. 2020 proběhla na jezu Maloměřice mimořádná manipulace, kterou provedl majitel jezu a MVE, podnik Povodí Moravy. Výsledkem manipulace je trvalé snížení hladiny vody v nadjezí asi o 30 centimetrů proti předcházejícímu stavu. Výbor spolku je o tom informován, nemusíte již tuto věc hlásit.