MRS PS Brno 3, o.s.

21. května 2020

Mimořádná manipulace na jezu Maloměřice!

Upozorňujeme členy spolku, že dnes 21. 5. 2020 proběhla na jezu Maloměřice mimořádná manipulace, kterou provedl majitel jezu a MVE, podnik Povodí Moravy. Výsledkem manipulace je trvalé snížení hladiny vody v nadjezí asi o 30 centimetrů proti předcházejícímu stavu. Výbor spolku je o tom informován, nemusíte již tuto věc hlásit.