MRS PS Brno 3, o.s.

2. ledna 2020

SUMÁŘE

Vážení kolegové, začal nám rok 2020 a pro vás, kteří jste v roce 2019 byli držiteli povolenky na pstruhové nebo mimopstruhové revíry MRS, z. s., běží lhůta pro odevzdání Záznamu o docházce k vodě a zpracovaného sumáře docházek a úlovků za rok 2019. Sumář a Záznam o docházce můžete odevzdat osobně v době, kdy probíhá výdej povolenek v kanceláři spolku, nebo jej můžete vhodit do schránky pobočného spolku Brno 3 před domem na Soběšické 83, nebo jej můžete zaslat na adresu pobočného spolku poštou.

Zdůrazňuji, že je povinnost odevzdat jak Záznam o docházce a úlovcích, tak sumář. Nelze proto zaslat elektronickou cestou pouze sumář. To nemůže být považováno za splnění povinnosti.