MRS PS Brno 3, o.s.

18. prosince 2019

Vážení členové pobočného spolku,

zítra vám prostřednictvím České pošty odejdou, jako každý rok, dopisy s informacemi a podklady pro výdej povolenek v roce 2020. Proběhla zásadní změna, proto prosím věnujte dostatek času pročtení materiálů, ať se vyvarujete chyb při úhradě poplatků za členský příspěvek a za povolenku. První výdej povolenek na rok 2020 bude v pondělí 30. prosince 2019, od 9,00 do 12,00 hodin.

Jménem výboru spolku vám přeji příjemné prožití vánočních svátků, radostný závěr roku a v novém roce hodně zdraví, radosti, pohody a mnoho krásných chvil na březích revírů Moravského rybářského svazu.

Jiří Hrazdil