MRS PS Brno 3, o.s.

5. ledna 2019

Dobrý den, vážení kolegové, protože se na mě v posledních dnech minulého roku i v prvních dnech nového roku obrací opravdu hodně členů s dotazy na platnost změn v rybářských předpisech, rád bych uvedl věc na pravou míru. Většina z těch, co se dotazovali, reagovala na televizní šot s představitelem MRS PS Zlín, který hovořil v televizi o změnách předpisů. Bohužel jeho vystoupení bylo zmatečné a nezdůraznilo dostatečně skutečnost, že změny v rybářském řádu pro rok 2019, které se týkají zavedení míry okouna říčního, omezení při lovu na umělou mušku, zákazu používání montáže, takzvané „srkačky“, se týkají jen Českého rybářského svazu a jeho místních organizací. A i v ČRS v některým územních svazech tyto změny přijali a v některých ne. Pro členy Moravského rybářského svazu z toho plyne, že roce 2019 nedošlo k žádným změnám předpisů, mimo těch, které se týkají úprav v popisech revírů. Všechny změny jsou v Dodatku k BPVRP na rok 2019, jehož plný text najdete zde na stránce v sekci Dokumenty.