MRS PS Brno 3, o.s.

7. června 2018

B R I G Á D A !

na sobotu 23. června hledáme rozhodčí na závod Svitavský pohár, který se koná v Obřanech. Závod je od 8,30 do 16,00 hodin. Rozhodčí dostanou občerstvení a samozřejmě uznanou splněnou brigádu. Zájemci se mohou hlásit na e-mail brno3@momrs.cz.

Jiří Hrazdil