MRS PS Brno 3, o.s.

2. května 2018

Do Přehledů zarybnění a sumarizací jsme přidali přehled násad a úlovků v revíru Svitava 1 za rok 2017.