MRS z.s. PS Brno 3

Lov kapra o ceny

Výsledky

Celkem se zúčastnilo 79 rybářů z 6 MO MRS, ulovili celkem 30 ks kapra. Nejdelší kapr měřil 53 cm a ulovil ho pan Petr Havlíček z MO Brno 3.

1.Martin Stejskal97 cmMO Brno 4
2.Petr Kschwend96 cmMO Brno 3
3.Patrick Vallone91 cmMO Brno 3
fotografie vítězů fotografie vítězů, uprostřed paní Ing. Klára Liptáková - starostka MČ Brno - Maloměřice a Obřany

Propozice

Místo konání:
úsek řeky Svitavy mezi splavem a lávkou v ulici Olší (Svitava 1)
Prezentace účastníků:
od 5.15 do 6 hodin u splavu na začátku ulice Olší. U prezentace obdržíte kartu účastníka, žádáme o vyplnění nacionálií a MO, kde jste členem. Po skončení lovu odevzdejte kartu rozhodčímu.
Startovné:
dobrovolné
Občerstvení:
zajištěno

Začátek lovu v 6.00 hodin, ukončení lovu v 10.00 hodin. Vyhlášení výsledků v 10.30 hodin. Počet lovících je omezen délkou úseku na 150.

Pravidla lovu kapra o ceny

Loví se dle Bližších podmínek MRS s tímto omezením: loví se jen na jednu udici (prut) maximálně se dvěma návazci. Přívlač není povolena. Po ulovení a ponechání si 1 kusu kapra může lovící pokračovat dále v lovu, ale další ulovené kapry musí po změření rozhodčím vrátit zpět do vody. Lovící je povinen přisvojeného kapra zapsat do Evidence docházek k vodě ihned po ulovení.

Po ulovení a zdolání kapra soutěžící zdvihnutím ruky a zvoláním „ryba“ přivolá rozhodčího, který rybu změří a zapíše její délku v centimetrech do karty účastníka. Do výsledku Lovu kapra o ceny se počítá jen kapr ulovený v časovém limitu. Pokud by dva nebo více účastníků dosáhli stejných výsledků, rozhoduje větší délka první, eventuelně druhé a další ulovené ryby, v případě absolutní shody se o ceny losuje.


Ceny pro vítěze

1. místoRybářský prut
2. místoNaviják
3. místoNaviják

Kartu účastníka odevzdejte po skončení lovu, nebo i při předčasném odchodu rozhodčímu. Karty nám poslouží k celkové sumarizaci Lovu kapra o ceny. Děkujeme za pochopení.

Za hladký průběh Lovu kapra o ceny zodpovídá komise ustanovená výborem MO MRS Brno 3. Tato komise řeší eventuální spory, nejasnosti a protesty. Předsedou komise je hospodář MO pan Karel Kratochvil, u kterého se protesty podávají.

Přejeme všem účastníkům hodně úlovků a Petrův zdar.

Výbor MO MRS BRNO 3