MRS PS Brno 3, o.s.

Dodatek Bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech MRS, z. s. pro rok 2019

Vody mimopstruhové:

II. Denní doby lovu

a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin

Změny v popisech revírů:

Revíry mimopstruhové:

461 229 Býkovka 1A - PS Blansko 3,3 ha

Změna popisu a výměry revíru:

Rybářský revír tvoří nádrž:

1 Oborský v k. ú. Černá hora       3,3 ha
(GPS 49°25'2.62"N, 16'34'35.40"E)

Zákaz lovu a přivlastnění si všech druhů dravých ryb (bolen, candát, štika, sumec) včetně užití všech prostředků a způsobu jejich lovu do 31. 12. 2019.

Zákaz zavážení nástrah.

461 032 Dyje 15 - PS Znojmo

Doplnění věty:

Zákaz lovu v místech l. PHO v k. ú. Štítary (vyznačeno tabulemi).

461 198 Dyje 19B - PS Telč

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

Míra štiky 60 cm. candáta 50 cm.

461 037 Haná 2 - PS Vyškov

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 038 Haná 3 - PS Vyškov

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 309 Haná 3M - PS Vyškov

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 230 Jaroměřice 1B - PS Moravské Budějovice            4,5 ha

Nový revír:

Rybářský revír tvoří nádrž:

1 Senný v k. ú. Ctidružice             4,5 ha
(GPS 48.9707719N, 15.8540969E)

Zákaz lovu a přivlastňování si všech druhů dravých ryb (bolen, candát, štika, sumec) včetně užití všech prostředků a způsobu jejich lovu do 31. 12. 2019.

461 048 Jevišovka 2A - PS Jevišovice

Doplnění věty:

Upozornění: Do revíru byla nasazena násada kapra s trvalou kotvičkovou značkou, umístěnou pod hřbetní ploutví. Každý oprávněný k lovu, který uloví takto označenou rybu, je povinen se řídit všeobecným ustanovením Bližších podmínek výkonu rybářského práva.

461 231 Jihlava 4A - PS Ivančice                               6,0 ha

Nový revír:

Rybářský revír tvoří nádrž:

1 Letkovský v k. ú. Letkovice, Řeznovice                6,0 ha
(GPS 49°05'29.30"N, 16°20'42.60"E)

461 068 Křetínka 1 - PS Letovice

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 194 Kyjovka 2E - PS Týnec

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 072 Kyjovka 3A - PS Kyjov

Změna popisu revíru:

Míra kapra 45-70 cm max., lína 30 cm, amura 60 cm.

461 177 Morava 4C - PS Ratíškovice

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 226 Návesní rybník - PS Blansko

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 110 Olšava 2A - PS Uherský Brod     21,5 ha

Změna popisu a výměry revíru:

Do revíru se přidává nádrž:

2 Lubná v k. ú. Suchá Loz              3,0 ha
(GPS 48°56'45.03"N, 17°40'51.72"E)

461 115 Podomský potok 1 - PS Blansko

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

Na nádrži č. 4 Kamenolom v k. ú. Blansko platí následující omezení:
- Lov ryb je povolen pouze z břehové linie přilehlé k železniční trati (vyznačeno tabulemi).
- Lov dravých ryb je povolen pouze na umělé nástrahy.
- Zákaz používání krmítek.
- Lovící je povinen dodržovat provozní podmínky (informační tabule) stanovené vlastníkem nádrže.

461 202 Podomský potok 1A - PS Blansko

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 212 Podomský potok 1B - PS Blansko

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 116 Rakovec 2 - PS Vyškov

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 119 Roketnice 1 - PS Šlapanice

Doplnění věty:

Povoleno pouze zavážení bójek sloužících k lovu dravých ryb dle Bližších podmínek výkonu rybářského práva, vyjma tzv. trhacích bójek.

Míra kapra 45-70 cm max., štiky 60 cm, amura 60 cm.

461 127 Rostěnický potok 1 - PS Vyškov

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 222 Svitava 3A - PS Blansko

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 216 Valcha 2 - PS Třešť

Doplnění věty:

Zákaz zavážení nástrah.

461 182 Želetavka 2B - PS Želetava

Doplnění věty:

Míra kapra 45-70 cm max., candáta 50 cm, amura 60 cm.

461 400 Želetavka 2C - PS Jemnice          7,9 ha

Doplnění věty:

Rybářský revír tvoří nádrž:

1 Červený rybník v k. ú. Jemnice               7,9 ha
(GPS 49°1'54.60"N, 15°33'59.90"E)

Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeném tabulemi.

Míra kapra 45 cm, štiky 60 cm.