MRS z.s. PS Brno 3

20. ledna 2023

Termín odevzdání povolenky a sumáře

V posledních dnech máme hodně telefonátů a e-mailů týkajících se termínu odevzdání povolenky a sumáře za rok 2022.

Na první stránce formuláře povolenky a záznamu o docházce je text, kde je uvedeno, že lovící je povinen odevzdat povolenku a sumář do 15 dnů po skončení její platnosti.

Tento text vychází ze Stanov MRS, z. s., §7, odst. 6.