MRS PS Brno 3, o.s.

28. srpna 2020

parte – Petr Chaloupka

Je mou smutnou povinností informovat všechny členy našeho pobočného spolku, že naše řady opustil pan Petr Chaloupka, který byl více než tři desítky let spjat s činností výboru spolku, v posledních letech ve funkci předsedy Kontrolní a revizní komise.

Jiří Hrazdil